Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheellisen tavaran ostaneella kuluttajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus kuluttajansuojalain nojalla. Hinnanalennuksen edellytyksenä on kuitenkin se, että myyjällä on ollut mahdollisuus virheen oikaisuun, mutta oikaisu on osoittautunut mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi.

Tavarassa on kuluttajansuojalain mukaan virhe, kun se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämän yleisluonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalaissa on paljon yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, mikä katsotaan tavaran virheeksi erilaisissa tilanteissa.

Hinnanalennus ei ole kuluttajan ensisijainen keino hankkia oikeutta silloin, kun hänen hankkimassansa tavarassa on virhe. Ennen kun ostaja voi vaatia hinnanalennusta, hänen tulee antaa tavaran myyneelle kauppiaalle mahdollisuus oikaista tavaran virhe. Virheen oikaisu tapahtuu

  • joko niin, että myyjä korjaa jo toimitetun tavaran virheen,
  • tai niin, että hän toimittaa uuden ja tällä kertaa virheettömän tavaran.

Lain mukaan tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Aina virheen oikaiseminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman suhteetonta vaivannäköä tai kohtuuttomia kustannuksia verrattuna sopimuksen mukaisen (eli virheettömän) tavaran arvoon. Hinnanalennus tulee kyseeseen virheen oikaisemisen epäsuhtaisuuden tilanteissa, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

  1. Tavaraa voi käyttää normaalisti virheestä huolimatta, mutta sen rahallinen arvo on alentunut virheen takia.
  2. Virhe on objektiivisesti katsottuna vähäinen ja myös sen subjektiivinen merkitys ostajalle on kokonaisuuden kannalta vähäinen (esimerkiksi pintavika).
  3. Virheen korjaaminen on suhteettoman kallista verrattuna virheettömän tavaran rahalliseen arvoon. Tällainen tilanne olisi käsillä esimerkiksi silloin, kun korjattu tavara olisi arvokkaampi kuin tehtaalta tulleet virheettömät vastaavat tuotteet.

Tilanteissa, joissa tavaran virhe täytyy hyvittää ostajalle hinnanalennuksella, alennuksen tulee luonnollisestikin vastata virheestä aiheutuvaa haittaa esimerkiksi tavaran ulkonäölle, käyttökelpoisuudelle tai rahalliselle arvolle. Hinnanalennuksen suuruus täytyy aina arvioida. Yksi hyvä tapa määrittää hinnanalennuksen suuruus on verrata virheellisen tavaran arvoa vastaavan virheettömän tavaran arvoon. Tällöin näiden arvojen ero osoittaa hinnanalennuksen määrän.

Hinnanalennuksen avulla sopimuksen kauppahintaa ikään kuin korjataan vastaamaan sitä olosuhdetta, että virheen vuoksi tavaran rahallinen arvo ei ole niin suuri kuin osapuolet sopimusta solmittaessa odottivat. Ostaja maksaa tällöin ainoastaan virheellisen tavaran arvoa vastaavan kauppahinnan.

Hinnanalennus ei vaikuta sopimukseen muutoin kuin kauppahinnan osalta, joten kauppasopimus pysyy muilta osin voimassa alkuperäisessä muodossaan.

Hinnanalennuksen kanssa vaihtoehtoisena oikeussuojakeinona on ostajalla käytettävissään kaupan purku. Kaupan purkaminen on mahdollista samojen ehtojen täyttyessä kuin hinnanalennuskin, mutta purku ei kuitenkaan voi tulla kyseeseen, jos virhe on vähäinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa