Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamiehelle tehty valitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehen päätehtävänä on valvoa kuluttajien suojaksi määrättyjen lakien noudattamista.Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen. Kuluttaja-asiamiehen valvonnalla pyritään saaman yritykset lopettamaan tai muuttamaan lainvastaisia menetelmiään.

Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä kuluttajien valituksia, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä, vaan ne kuuluvat digi- j väestötietovirastojen kuluttajaoikeusneuvojien ja kuluttajariitalautakunnan toimialaan. Kuitenkin, kuluttaja-asiamies voi harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisessa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos kyse on tapauksesta, jossa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Kuluttajan avustaminen yksittäistapauksessa tarkoittaa avun antamista oikeudenkäynnissä. Kuluttajien tulee olla aina ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja mikäli asia ei ratkea sitä kautta, voi kuluttajaneuvonta ohjata kuluttajan tekemään avustuspyynnön kuluttaja-asiamiehelle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kuluttaja-asiamies voi saattaa asioita ryhmävalituksena kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ryhmävalitus sopii esimerkiksi tapauksiin, joissa useat kuluttajat ovat ostaneet tietyltä yritykseltä tuotteen, jossa on sama suunnittelu- tai valmistusvirhe tai palvelun, joka ei sisällöltään vastaa sovittua. Ryhmävalitus voidaan tehdä myös, kun yritys on tehnyt useiden kuluttajien kanssa sopimuksen, jossa on kohtuuton ehto.  Kuluttaja-asiamies laittaa ryhmävalituksen vireille, eikä tarvitse siihen kuluttajan pyyntöä, vaan voi toimia oma-alotteisesti. Kuluttaja-asiamies laittaa ensin hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan. Hakemuksessa kuluttaja-asiamies määrittelee sen kuluttajaryhmän, jota hakemus koskee. Kuluttajariitalautakunnan antaa hakemuksen perusteella suosituksena asiassa, jonka jälkeen kuluttaja-asiamies avustaa ryhmän jäseniä suosituksen toimeenpanossa.

Kuluttaja-asiamies voi laittaa vireille myös ryhmäkanteen. Se on mahdollinen esimerkiksi kulutustavaran virhettä tai sopimusehtojen tulkintaa koskevissa riidoissa. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten, esimerkiksi eläkevakuutusten, säästöhenkivakuutusten ja rahasto-osuuksien sekä muiden vastaavien sijoitustuotteiden myyntiä ja markkinointia koskevat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat voivat olla ryhmäkanteen perusteena. Kuluttaja-asiamies on ainoa, joka voi nostaa ryhmäkanteen ja toimia ryhmän edustajana. Ryhmäkanne vahvistaa ryhmävalituksen täytäntöönpanoa, sillä jollei ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta noudateta, kuluttaja-asiamiehellä on mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena tuomioistuimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa