Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja terveydenhuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojan soveltaminen terveydenhuollossa riippuu pitkälti siitä, kenen tuottamista ja millä tavalla hankituista palveluista on kyse. Lähtökohtaisesti kuluttajansuojalaki koskee vain elinkeinonharjoittajien harjoittamaa toimintaa kuluttajiin kohdistuen. Tästä johtuen esimerkiksi kunnan tai muun julkisyhteisön tuottamat lakisääteiset palvelut eivät kuulu kuluttajansuojan soveltamisalaan. Sen sijaan palvelusetelillä tai yksityisiltä toimijoilta hankitut terveydenhuoltopalvelut kuuluvat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain piiriin.

Kuntien on mahdollista järjestää lakisääteiset palvelut ostamalla ne paitsi muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluntuottajan ja palvelunkäyttäjän välille ei tällöin synny sopimussuhdetta, sillä sopimussuhde on kunnan ja palveluntuottajan välinen. Tyypillistä näille ns. ulkoistetuille palveluille on se, että palvelunkäyttäjällä ei ole mahdollisuutta valita itse palveluntuottajaa. Palvelunkäyttäjän oikeudellinen asema on hyvin pitkälti sama kuin hänen käyttäessään julkisyhteisön itsensä tuottamaa palvelua.

Välillistä ”kuluttajansuojaa” on kuitenkin mm. asiakasmaksulaissa ja muissa säädöksissä, joita sovelletaan julkisyhteisöjen itsensä tuottamiin ja ostopalveluihin. Osa terveyspalveluista on esimerkiksi säädetty maksuttomiksi tai niiden maksuille on asetettu yläraja.

Kunnan on mahdollista tuottaa palveluja myöntämällä ns. palveluseteli, joka kattaa asiakkaalle ainakin osan palvelun kustannuksista. Palvelusetelilaissa todetaan, että kuluttajansuojalaki soveltuu tilanteisiin, jossa palveluseteliä käytetään. Palvelusetelin käytön yhteydessä sopimussuhde syntyy palvelunkäyttäjän ja palveluntuottajan välille. Palvelunkäyttäjä päättää itse palvelusetelin saatuaan siitä, mitä palvelujentuottajaa hän käyttää.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan myös silloin, kun yksityishenkilö hankkii itse terveyspalveluja elinkeinonharjoittajalta, esimerkiksi yksityiseltä lääkäriasemalta.

Kuluttajansuojalaissa ei ole mitään nimenomaista sääntelyä terveydenhuoltoon liittyvistä palveluista tai sopimuksista. Terveyspalveluja koskevat yleiset periaatteet, markkinoinnin sääntely ja soveltuvin osin hyödykekohtainen sääntely.

Virhetapauksissa asiakkaalla on tilanteesta riippuen oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia virheen oikaisua tai uutta suoritusta, oikeus hinnanalennukseen, oikeus vahingonkorvaukseen tai oikeus purkaa sopimus. Viivästystapauksissa asiakkaalla on oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, oikeus vaatia vahingonkorvausta tai oikeus purkaa sopimus.

Kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan erimielisyyksiä palvelusetelillä hankituissa palveluissa sekä elinkeinonharjoittajalta suoraan hankituissa palveluissa. Terveyspalveluissa syntyneitä henkilövahinkoja voidaan korvata myös potilasvahinkovakuutuksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]