Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja mainonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mainonta on yksi kuluttajansuojalainsäädännön tärkeimmistä sääntelykohteista, sillä epäasiallinen mainonta saattaa olla elinkeinonharjoittajalle hyvinkin tuottoisaa, mutta yleistyessään se olisi kilpailulle ja tehokkaille markkinoille äärimmäisen haitallista. Kuluttajansuojalaissa mainontaa sääntelee lain 2. luku (Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa), minkä lisäksi kuluttajaluottojen mainontaa säännellään erikseen niitä koskevassa 7. luvussa (Kuluttajaluotot).

Markkinointi on mainontaa laajempi käsite: se tarkoittaa kaikenlaista kaupallista menettelyä, joka edeltää jotakin tuotetta koskevaa liiketointa. Mainontaa ja muuta markkinointia käytetään elinkeinonharjoittajan kauppaamien kulutushyödykkeiden myynnin edistämiseen ja mainostavan elinkeinonharjoittajan imagon rakentamiseen. Mainonnan lisäksi markkinointia ovat esimerkiksi tietojen antaminen tavaran pakkauksessa tai muuten kaupanteon yhteydessä ja erilaiset myynninedistämiskeinot, kuten alennukset.

Kuluttajansuojalain mukaan mainonta, tai muunlainen markkinointi, ei saa olla:

  • hyvän tavan vastaista (esimerkiksi ihmisarvoa tai uskonnollista vakaumusta loukkaava, jollakin tällaisella perusteella syrjivä mainonta on kiellettyä),
  • sopimatonta (esimerkiksi hyvän liiketavan vastainen mainonta, lisäetujen markkinointi tavalla, joka jättää varjoonsa varsinaisen myytävän hyödykkeen ja loppuun myytävien varastojen täydentäminen loppuunmyynnin aikana ilman perusteltua syytä),
  • sekaannusta tai sen vaaraa aiheuttavaa (esimerkiksi puolueellisesti toteutettu vertaileva mainonta),
  • totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa sisältävää (esimerkiksi hyödykkeen pakkaaminen sen kokoon nähden suhteettomaan suureen pakkaukseen siitä huolimatta, että pakkaus sisältäisi oikean tiedon hyödykkeen koosta. Kuluttajansuojalaissa on luettelo asioista, joita totuudenvastainen tai harhaanjohtava tieto voi erityisesti koskea),
  • kuluttajan ostopäätöksen tekemisen kannalta olennaisen tiedon osalta puutteellista (esimerkiksi mainos, josta puuttuu kuluttajan terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Elinkeinonharjoittajalla on siis velvollisuus tuotteensa olennaisten tietojen kertomiseen. Tiedonantovelvollisuuden laajuus on hyvin olosuhdesidonnainen asia),
  • Aggressiivista (esimerkiksi kuluttajan vastoinkäymisten tai muiden sellaisten henkilöön liittyvien seikkojen hyväksikäyttäminen, jotka heikentävät kuluttajan arvostelukykyä).

Epäasiallisen markkinoinnin kieltämisen ja luonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalaki sääntelee sitä, mitä tietoja mainonnassa ja muussa markkinoinnissa tule vähintään ilmoittaa. Mainonnasta on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun mainostetaan. Lisäksi luvuissa on pitkät listat seikkoja, joita elinkeinonharjoittajan on kerrottava ennen sopimuksen tekemistä ja silloin, kun hän tarjoaa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan.

Kuluttajansuojalain mainontaa koskeva sääntely on kollektiivista kuluttajansuojaoikeutta, joka tarkoittaa sitä, että sen toteutumista valvovat kuluttajansuojaviranomaiset (tärkeimmät näistä ovat kuluttaja-asiamies, aluehallintovirastot ja markkinaoikeus) suurien kuluttajajoukkojen puolesta. Kuluttajansuojaviranomaiset pystyvät tarvittaessa kieltämään epäasiallisen mainonnan ja määräämään elinkeinonharjoittajan oikaisemaan mainontansa. Kumpaakin valvontatoimenpidettä voidaan tehostaa uhkasakolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]