Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja vakuutuksissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vakuutuksista säädetään vakuutussopimuslaissa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta lakisääteiseen vakuutukseen, ellei kyseessä ole liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaisista vakuutuksista. Vakuutussopimuslain säännökset ovat tietyin edellytyksin kuluttajaa suojaavia. Vakuutuksenantaja ei siten voi määrätä ankarampia ehtoja, kuin mitä lain mukaan seuraisi. Vakuutussopimuslaissa asetetaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskien vakuutuksenottajan, vakuutetun ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuksia sekä vakuutuskorvauksen edellytyksiä.

Vakuutussopimuslaki on pakottavaa vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun eduksi. Vakuutetulla tarkoitetaan sitä, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa. Vakuutettu voi olla kuluttaja, elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, sillä pakottavuus koskee vakuutettua tai edunsaajaa tämän henkilöstä riippumatta.

Vakuutuksenottajan eduksi laki on pakottava silloin, kun vakuutuksenottaja on kuluttaja. Sama koskee sellaista muuta henkilöä taikka oikeushenkilöä, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen.

Voit soittaa Minilexin lakipuhelimeen ja tiedustella lisää asiasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »