Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja vakuutuksissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakuutuksista säädetään vakuutussopimuslaissa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta lakisääteiseen vakuutukseen, ellei kyseessä ole liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaisista vakuutuksista. Vakuutussopimuslain säännökset ovat tietyin edellytyksin kuluttajaa suojaavia. Vakuutuksenantaja ei siten voi määrätä ankarampia ehtoja, kuin mitä lain mukaan seuraisi. Vakuutussopimuslaissa asetetaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskien vakuutuksenottajan, vakuutetun ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuksia sekä vakuutuskorvauksen edellytyksiä.

Vakuutussopimuslaki on pakottavaa vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun eduksi. Vakuutetulla tarkoitetaan sitä, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa. Vakuutettu voi olla kuluttaja, elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, sillä pakottavuus koskee vakuutettua tai edunsaajaa tämän henkilöstä riippumatta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vakuutuksenottajan eduksi laki on pakottava silloin, kun vakuutuksenottaja on kuluttaja. Sama koskee sellaista muuta henkilöä tai oikeushenkilöä, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa