Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja - viallinen tuote

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisen virhesäännöksen mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä myyjän ja ostajan voidaan katsoa sopineen. Jos myyjä ja ostaja ei ole muuta sopinut, tavaran tulee soveltua sellaiseen yleiseen sekä erityiseen tarkoitukseen, johon tällaista tavaraa yleensä käytetään tai johon käyttöön ostajan oli tarkoitus sitä käyttää ja myyjä tiesi tästä erityisestä käyttötarkoituksesta sekä olla myyjän antaman kuvauksen mukainen. Jos tuote poikkeaa siitä, mitä edellä on mainittu, tuote on viallinen. Tavaran tulee lisäksi olla pakattu asianmukaisella tavalla sen säilyttäminen ja suojaaminen huomioon ottaen sekä vastattava kestävyydeltä ja muuten sitä, mitä ostajalla on perusteltua aihetta olettaa sellaisen tavaran ostaessaan.

Ennen kuin ostaja voi vedota tavaran virheeseen, hänen täytyy ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoitus voidaan tehdä aina kuitenkin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättäytyä maksamasta kauppahintaa. Ostajalla ei kuitenkaan voi pidättää sellaista rahamäärää, joka on ilmeisen kohtuuton virhe huomioon ottaen.

Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai virheettömän tavaran toimittamista. Virheen korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja ilman, että siitä aiheutuu ostajalla kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjällä on myös ilman ostajan vaatimusta oikeus korjata virhe tai toimittaa virheetön tavara. Tämän on tapahduttava viipymättä sen jälkeen, kun ostaja on ilmoittanut virheestä. Ostajalla on tietyissä tilanteissa kuitenkin oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta. Ostajalla on tällainen oikeus silloin, kun virheen oikaisusta aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai tavaran arvo voisi alentua virheen korjaamisen johdosta. Ostajalla on oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta myös silloin, kun on vaarana, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka jos ostajalla on kieltäytymiseen muu erityinen syy.

Jos virheen korjaaminen tai uuden virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen tai jos tätä oikaisua ei suoriteta ilman, että siitä aiheutuu ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa, ostaja saa joko vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Kaupan purkaminen voi tulla kyseeseen vain, jos virhe ei ole vähäinen.

Hinnanalennus on suuruudeltaan virhettä vastaava. Hinnanalennuksen määrää voidaan arvioida ottamalla huomioon virheen merkitys tavaran käyttö- tai vaihtoarvoon sekä ulkonäköön. Jos kuluttaja itse korjauttaa tuotteet, hinnanalennus kattaa korjauksesta aiheutuneen laskun.

Kaupan purkaminen on viimeinen keino. Ostaja voi vaatia kaupan purkamista, jos virhe ei ole vähäinen eikä sitä voida hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi silloin, kun se voidaan korjata helposti ja nopeasti. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen siitä vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]