Minilex - Lakipuhelin

Valitus palvelusta kuluttajariitalautakuntaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, jos hänen hankkimassaan palvelussa on virhe. Virhe on olemassa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 1) palvelu ei vastaa sisällöltään, suoritustavaltaan tai tulokseltaan sitä, mitä on sovittu, 2) palvelu ei vastaa siitä etukäteen annettuja tietoja, 3) palvelua ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai 4) toimeksiantaja havaitsee, ettei palvelu ole tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, muttei ilmoita tästä tilaajalle.

Valitus palvelun virheestä tapahtuu sille tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta. Valituksen voi myös tehdä kuluttajariitalautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Valituksessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota kohtaan "Vaatimus ja sen perustelut", sillä se on lopulta pohjana kuluttajariitalautakunnan ratkaisulle. Kuluttajariitalautakunta ei voi suosittaa enempää hyvitystä kuin mitä on vaadittu. Muita keskeisiä kohtia ovat esimerkiksi näyttö, eli todisteet palvelun virheestä, ja liitteet, kuten sopimukset ja kuitit. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jotta kuluttajariitalautakunta voi käsitellä tavaraa koskevan valituksen, tulee muutamien edellytysten täyttyä. Ensinnäkin palvelun tilaajan tulee olla kuluttaja. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka on hankkinut palvelun muuhun kuin ammattinsa harjoittamista varten. Yritys tai yhteisö ei voi siis tehdä valitusta kuluttajariitalautakuntaan, koska ne eivät ole kuluttajia. Valitusta ei voi myöskään tehdä, jos palvelun toimeksisaajana on ollut toinen yksityishenkilö. Toimeksisaajan tulee siis olla ollut elinkeinoharjoittaja. Toiseksi kuluttajan tulee ennen valituksen tekemistä ilmoittaa virheestä elinkeinoharjoittajalle ja pyrkiä tämän kanssa sovintoratkaisuun. Jos sovintoa ei synny, kuluttajan tulee vielä pyrkiä hakemaan asiassa ratkaisua kuluttajaneuvonnassa tai Euroopan kuluttajakeskuksessa. Vasta näiden vaiheiden jälkeen kuluttajariitalautakunta voi tutkia valituksen.

Valituksen tekemisessä voi käyttää asiamiestä ja varsinkin monimutkaisemmissa asioissa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa