Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojaviranomaiset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojaviranomaisten tehtävänä on huolehtia kuluttajansuojan valvonnasta ja toteutumisesta. Viranomaiset ovat myös velvollisia antamaan neuvoja ja ohjeita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Kuluttajaviranomaisia ovat kuluttaja-asiamies, kuluttajavirasto, markkinaoikeus sekä kuluttajariitalautakunta ja kunnalliset kuluttajaneuvojat.

Kuluttaja-asiamies toimii kuluttajaviraston ylijohtajana. Kuluttaja-asiamiehen pääasiallisena tehtävänä on markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta. Kuluttaja-asiamies sekä hänen avustajansa valvovat itsenäisesti ja oma-aloitteisesti markkinointia ja sopimusehtoja. Näin ollen asia tulee vireille ilman että kenenkään tarvitsisi tehdä siitä erillistä ilmoitusta. Kuluttaja-asiamiehen on siis puututtava lainvastaiseen toimintaan siitä huolimatta, että hänelle ei ole tehty siitä ilmoitusta. Resurssien puutteen vuoksi suurin osa kuluttaja-asiamiehen käsittelemistä asioista kuitenkin tulee vireille ulkopuolisen ilmoituksesta. Kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan lainvastaisista toimenpiteistä. Mikäli kuluttaja-asiamies ei tässä onnistu, on hänen mahdollista sakon uhalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uusimasta lainvastaista menettelyä. Kuluttaja-asiamiehellä on myös mahdollisuus laittaa asia vireille markkinatuomioistuimessa.

Kuluttajavirasto on kuluttaja-alan keskusvirasto. Sen tehtävänä on huolehtia ja edistää kuluttajavalistusta ja kuluttajaneuvonnan ohjausta sekä tehdä kuluttajakysymyksiin liittyviä selvityksiä ja vertailuja. Kuluttajavirasto myös hoitaa sellaiset kuluttajakysymykset, jotka eivät kuulu muiden kuluttajaviranomaisten tehtäviin. Kuluttajaviraston oikeudellisiin valvontatehtäviin kuuluu kulutushyödykkeiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuuden valvominen sekä matkapakettien tarjoamisen harjoittajien valvonta.

Markkinaoikeus on erikoistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee muun muassa kuluttajansuojalakiin perustuvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat. Markkinaoikeus on kieltävä tuomioistuin, mikä tarkoittaa sitä, että se voi päätöksellään kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi vahingonkorvausta on siis haettava yleisessä tuomioistuimessa ei markkinaoikeudessa.

Kuluttajariitalautakunta on tuomioistuinprosessin välttämiseen tarkoitettu viranomainen. Menettely kuluttajariitalautakunnassa on epämuodollista ja tavoitteena on, että kuluttaja kykenee hoitamaan asiansa itse ilman lakimiehen apua. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin erimielisyyksiin sekä muihin kuluttajansuojaan liittyviin asioihin. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja noudatetaan melko laajalti, vaikka ne ovatkin vain suosituksia.

Kunnalliset kuluttajaneuvojat auttavat kuluttajaa yksittäisissä asioissa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun. Kuluttajariitalautakunnan ollessa valtakunnallinen, on katsottu tarpeelliseksi järjestää myös kunnallista kuluttajaneuvontaa. Kunnallinen kuluttajaneuvonta on maksutonta. Mikäli kunnallinen kuluttajaneuvoja ei onnistu saamaan asiassa sovintoa aikaan, tulee hänen ohjata asia käsiteltäväksi esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]