Minilex - Lakipuhelin

Viallinen tuote kuluttajansuojan kannalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotteen viallisuuden arvioimisessa on lähtökohtana kuluttajansuojalain yleinen virhesäännös eli tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämän yleisluonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalaissa on paljon yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, mikä katsotaan tuotteen viaksi erilaisissa tilanteissa. Kaupan osapuolet saavat vapaasti sopia kauppatavaran ominaisuuksista. Tavara on viallinen, jos se ei vastaa sitä, mistä osapuolet ovat sopineet.

Jos sopijapuolet eivät ole tuotteen ominaisuuksista muuta sopineet, kuluttajansuojalaki määrää, että tuotteen tulee:

 1. soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tuotteita yleensä käytetään,
 2. soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tuotetta oli tarkoitus käyttää (jos myyjä tiesi tästä tarkoituksesta),
 3. vastata myyjän siitä antamaa kuvausta, näytettä tai mallia,
 4. olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tuotteen säilyttämiseksi tai suojaamiseksi, sekä
 5. vastata esimerkiksi kestävyydeltään, laadultaan tai muuten niitä perusteltuja odotuksia, joita kuluttajalla saattaa sellaisen tuotteen kaupassa olla.
 6. Lisäksi tuotteen tulee täyttää lain tai viranomaisen päätöksen vaatimukset. (Jos ostajan on tarkoitus käyttää tuotetta tarkoitukseen, jossa lakisääteisellä tai viranomaisen asettamalla vaatimuksella ei ole merkitystä, ei tästä kohdasta tarvitse välittää).

Myyjä vastaa kuluttajansuojalain perusteella myös:

 • tuotteen kunnollisesta asentamisesta,
 • kelvollisten ohjeiden toimittamisesta ostajalle (nykyisin on tavallista, että kulutushyödykkeiden ostajat tarvitsevat riittävät ohjeet niiden asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten),
 • kuluttajalle myyjän lukuun annetuista tiedoista, jotka koskevat tuotteen ominaisuuksia tai käyttöä (esimerkiksi mainonta ja muu markkinointimateriaali) ja
 • takuusitoumuksestaan.

Jos tavara ei ole osapuolten sopimuksen tai yllä mainittujen suuntaviivojen mukainen, se on viallinen.

Jos ostaja on tiennyt jostakin tuotteen ominaisuudesta, joka laskee sen arvoa hänen silmissään, ja jos hän on tästä piirteestä huolimatta suostunut kauppaan, hän ei saa väittää kyseistä negatiivista ominaisuutta virheeksi.

Jos ostaja toimittaa myyjälle tuotteen valmistamiseen tarvittavat tarveaineet, hän vastaa näistä aineista johtuvista lopullisen tavaran viallisuuksista. Jos myyjä kuitenkin huomaa tai hänen pitäisi huomata, että ostajan toimittamien tarveaineiden viallisuus, puutteellisuus tai soveltumattomuus aiottuun tarkoitukseen aiheuttaa virheen valmistettavaan tavaraan, myyjä vastaa tästä virheestä. Tällöin myyjän vapauttaa virhevastuusta ainoastaan se, että hän huomauttaa ostajalle huomaamastaan virheen vaarasta, ja ostaja tästä huolimatta hyväksyy tavaran valmistamisen antamistaan materiaaleista.

Ostajalla voi olla viallisen tuotteen perusteella olosuhteista riippuen

 • oikeus pidättyä kauppahinnasta,
 • oikeus tuotteen korjauttamiseen myyjän piikkiin,
 • oikeus uuden korvaavan tuotteen saamiseen,
 • oikeus hinnanalennukseen,
 • oikeus kaupan purkuun tai
 • oikeus vahingonkorvaukseen viallisuuden aiheuttamasta vahingosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]