Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja sen kokoonpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa kuluttajariitalautakunnasta säädetään lautakunnan jäsenistä. Sen mukaan lautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja päätoiminen varapuheenjohtaja sekä vähintään kymmenen sivutoimista lakimiesjäsentä ja sivutoimista asiantuntijajäsentä.

Lisäksi lautakunnan toiminta jakautuu asiaryhmittäin jaostoihin siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Aina yhteen jaostoon kuuluu viisi jäsentä, joista yksi määrätään toimimaan jaoston puheenjohtajana. Oikeusministeriö määrää jaoston jäsenet jaostossa käsiteltävien asioiden oikeudellisen ja muun laadun perusteella siten, että jaostossa on edustettuina oikeudellisiin kysymyksiin, kuluttajansuojaan, elinkeinoelämään ja jaostossa käsiteltäviin kulutushyödykkeisiin perehtyneitä jäseniä.

Lautakunnassa on täysistunto, jonka puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja siten kuin lautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Täysistuntoon kuuluu kahdeksan jäsentä. Oikeusministeriö määrää näistä jäsenistä niin, että istunnossa on edustettuina oikeudellisiin kysymyksiin, kuluttajansuojaan ja elinkeinoelämään perehtyneitä jäseniä. Oikeusministeriö voi myös määrätä, että täysistunnolla on asiaryhmittäin eri ratkaisukokoonpanoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa