Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja - virheellinen tuote

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuoja antaa kuluttajalle monia vaihtoehtoja reagoida, mikäli elinkeinoharjoittajalta hankittu tuote on virheellinen. Yleisesti tuote katsotaan virheelliseksi jos se ei lajiltaan, laadultaan, määrältään, pakkaukseltaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä on sovittu. Tavaran tulee lisäksi soveltua sekä sen yleiseen että erityiseen käyttötarkoitukseen, mikäli myyjä on siis ollut erityisestä käyttötavasta tietoinen eikä ole ilmoittanut, etteikö tuote siihen sopisi. Tavaran tulee myös olla sellainen, kuin myyjä on sitä kuvaillut ja vastata ominaisuuksiltaan sitä mallia tai näytettä, johon myyjä on mahdollisesti viitannut. Mikäli jokin näistä ei päde tavaraan, on kyseessä virheellinen tuote. Kaiken lisäksi olisi hyvä, että tavara olisi pakattu sopivalla tai tavanmukaisella tavalla, jos se on tarpeen ja sen on oltava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sitä mitä tavaralta voidaan odottaa. Tavaran tulee yleisesti myös olla lain, asetuksen tai viranomaisen päätöksessä asetettujen vaatimusten mukainen. Tästä on kuitenkin poikkeuksia.

Mikäli tavaran asentaminen taikka kokoonpano sisältyy kauppaan ja myyjä tai joku muu kokoaa tai asentaa laitteen, mutta se ei ole sitä mitä on sovittu, on tuotteessa virhe. Tavara on myös virheellinen, mikäli sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, joita tarvittaisiin tavaran kokoonpanoon, asentamiseen, käyttöön, hoitoon tai säilyttämiseen. Esimerkiksi liian suppea käyttöohje, jota ei ole kirjoitettu ruotsiksi eikä suomeksi, voi olla tavaran virhe. Tavaran tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan ja käytöltään, sitä mitä myyjä tai muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on luvannut markkinoitaessa taikka ennen kaupantekoa. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, mikäli hän ei ollut eikä olisikaan pitänyt olla tietoinen annetuista tiedoista tai hän oikaisee tiedon tarpeeksi ajoissa selkeällä tavalla tai jos tieto ei voinut vaikuttaa kaupantekoon.

Vaikka tuote olisi virheellinen, ei ostaja saa kuitenkaan vedota virheeseen, jos voidaan olettaa hänen tienneen siitä kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on lisäksi itse toimittanut osan tavaran toimittamiseen tarvittavista tarveaineista, ei ostaja saa vedota virheeseen joka johtuu näistä tarveainesta, ellei myyjän puolella ole tuottamusta. Kuluttajansuojalain mukaan tuote voi olla myös virheellinen, vaikka se on myyty ”sellaisena kuin se on”- ehtoa noudattaen, esimerkiksi tilanteessa missä tavara ei vastaa niitä tietoja, mitä myyjä on tavarasta antanut. Mikäli tuote on virheellinen, on kuluttajalla tilanteesta riippuen monta tapaa reagoida: hän voi vaatia tavaran korjaamista tai uutta tavaraa virheellisen tilalle, korjata tavaran myyjän piikkiin, vaatia hinnanalennusta, pidättäytyä maksusta tai purkaa kauppa.

Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Pääsääntöisesti vaaranvastuu, eli vastuu siitä, että tavara huonontuu, siirtyy kuluttajalle, kun hän on vastaanottanut tuotteen. Myyjä vastaa kuitenkin virheestä, joka on ollut tuotteessa jo, kun se on luovutettu kuluttajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Pääsääntönä on, että myyjä vastaa virheestä, joka ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta.

Myyjä voi myös antaa tuotteesta takuun, jolla hän sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuun ollessa voimassa. Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara takuun voimassa ollessa huonontuu.

Voidakseen vedota virheeseen, kuluttajan tulee tehdä virheilmoitus myyjälle. VIrheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ensisijaisesti myyjälle tulisi antaa mahdollisuus oikaista virhe. Virhe voidaan oikaista siten, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Ostaja voi kuitenkin tietyissä tilanteissa kieltäytyä virheen oikaisusta. Jos virheen korjaaminen eikä virheettömän tavaran toimittaminen ole mahdollista ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Jos virhe on olennainen, voi kuluttaja vaatia myös kaupan purkamista. Äärimmäisissä tapauksissa ostajalla on oikeus myös vahingonkorvaukseen, jos hän on kärsinyt vahinkoa tavaran virheen vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]