Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalaki ja takuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takuu tarkoittaa, että myyjä on sitoutunut vastamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Mikäli tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla, katsotaan tuotteessa olevan virhe. Jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen on johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä taikka muusta ostajan puolella olevasta seikasta, ei virhevastuuta myyjän osalta tällöin synny. Esimerkiksi, jos kuluttaja A ostaa ruohonleikkurin elinkeinoharjoittaja E:ltä ja ajaa sillä kiveen omalla pihallaan ja ruohonleikkuri hajoaa, tämä ei ole takuussa tarkoitettu virhe, koska A on itse aiheuttanut laitteen rikkoutumisen. Takuu ei kuitenkaan rajoita kuluttajansuojalaissa mainittua virhevastuuta, jos virhe tulee ilmi takuuajan umpeuduttua. 

Takuusta on käytävä ilmi selkeästi takuun sisältö ja että ostajalla on lainmukaiset oikeudet eikä takuu rajoita näitä oikeuksia. Siinä on myös kerrottava sen antaja, voimassaoloaika sekä alue ja muut tiedot, jotka ovat tarpeellisia vaatimusten esittämisten kannalta. Ostaja voi myös vaatia, että takuu on annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne säilyvät ostajan saatavilla. Vaikka näitä kaikkia tietoja ei takuusta ilmenisi, on ostajalla oikeus vedota takuuseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Takuu ei ole pakollinen, vaan myyjä itse saa päättää sen antamisesta tavaralle. Kuluttajansuojalaissa on kuitenkin kohta, joka suojaa tavaran ostajaa, jolle ei anneta takuuta. Sen mukaan mikäli laite rikkoutuu alle puolen vuoden sisällä ostamisesta, katsotaan siinä olevan vika jo ostettaessa. Myyjä voi kumota tämän oletuksen näyttämällä, että vika johtuu ostajasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa