Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan ennakkotapaukset

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin kuluttajariitoihin. Kuluttajariitalautakunnan puolueettomuus taataan siten, että sen jäsenistä puolet edustavat kuluttajia ja toinen puolisko elinkeinonharjoittajia. Suurin osa kuluttajariitalautakunnan jäsenistä on sivutoimisia. Kuluttajariitalautakunnan jäsenten joukossa on sekä lakimiehiä että asiantuntijajäseniä eri hyödykkeisiin liittyen. Tätä kuluttajariita-asioihin keskittyvää oikeussuojaelintä varten on säädetty oma lakinsa: Laki kuluttajariitalautakunnasta.

Kuluttajariitalautakunta selvittää ja antaa ratkaisusuosituksensa kaikissa tapauksissa, jotka sen ratkaistavaksi tuodaan. Poikkeuksena juuri lausutusta on kuitenkin se, ettei lautakunta käsittele hakemuksia, jotka ovat ilmeisen perusteettomia. Joskus kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi saattaa tulla uudenlainen kuluttajariita. Tällainen valitus, jonkalaista lautakunta ei ole ennen käsitellyt, ratkaistaan lähtökohtaisesti normaalilla tavalla.

Uudentyyppisellä riidalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus päästä kuluttajariitalautakunnan täysistunnon käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Täysistunnossa ratkaistaan nimittäin a. periaatteellisesti tärkeät asiat sekä b. asiat, jotka on tarpeen käsitellä täysistunnossa lautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi. Lautakunnan täysistuntoon kuuluu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi kahdeksan oikeusministeriön määräämää jäsentä. Oikeusministeriön tulee valita kuluttajariitalautakunnan täysistuntoon sekä oikeudellisiin asioihin että elinkeinoelämään perehtyneitä jäseniä. Täysistunto on päätösvaltainen, vaikka kaikki jäsenet eivät prosessiin osallistuisikaan: päätösvaltaisuuteen riittää puheenjohtajan ja vähintään neljän muun jäsenen osallistuminen tapauksen ratkaisemiseen. Asian käsittelemisestä täysistunnossa päättää puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kuluttajariitalautakunnan täysistunnon uudentyyppisessä kuluttajariidassa antama ratkaisusuositus on tavallaan ennakkotapaus, sillä lautakunnan täysistuntoa pienemmissä kokoonpanoissa ryhdytään tämän jälkeen ratkaisemaan vastaavanlaiset tapaukset saman linjan mukaisesti. Täysistunnon antama ennakkoratkaisu muistuttaa kuitenkin lautakunnan tavallisia ratkaisusuosituksia siinä, ettei se sido yleistä tuomioistuinta tai ole oikeudellisesti sitova. Lisäksi täysistunnon antamien ratkaisusuositusten ennakkotapausluonnetta vähentää se, ettei lautakunnalla ole ollut tapana julkaista niitä. Tämä vaikeuttaa yrittäjien mahdollisuuksia toimia kuluttajariitalautakunnan ennakkotapauksen suosittelemalla tavalla.

Kuluttajariitalautakunnan täysistunnon antamilla ennakkotapauksilla on siis merkitystä vain lautakunnan omalle myöhemmälle toiminnalle.

Lisätietoa kuluttajariitalautakunnasta ja muista oikeudellisista asioista saat lukemalla lisää Minilex-artikkeleita. Lisäksi lakimiehemme vastaavat mielellään kysymyksiisi, jos tunnet tarvitsevasi enemmän juuri Sinun tilanteeseesi räätälöityä oikeudellista neuvontaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »