Minilex - Lakipuhelin

Virheellinen hinta ja kuluttajansuoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajakaupan yhteydessä saattaa esiintyä tilanteita, joissa tavarasta ilmoitettu hinta eroaa sen todellisesta hinnasta. Liikkeessä oleva hyllynreunushinta saattaa poiketa kassapäätteiden hinnasta. Tarjoustavara on esimerkiksi loppunut kampanja-ajan kestäessä tai mainoksessa annettu tieto ei muuten pidä paikkaansa. Tästä aiheutuu kuluttajalle taloudellista vahinkoa sekä matkakuluina että ajanhukkana. Ostajalla on lähtökohtaisesti kuluttajansuojan mukainen oikeus vaatia korvausta ylimääräisistä kuluista, jotka johtuvat virheellisistä hintamerkinnöistä. Nykykaupankäynnissä markkinoijalla eli myyjällä on aiempaa laajempi vastuu mainonnastaan.

Lähtökohtana pidetään, että kuluttajan on voitava luottaa siihen, että tarjouksessa oleva hinta, tarjouksen rajoitukset ja muut tiedot on merkitty mainokseen oikein. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos mainostaja voi vetäytyä mainoksen tiedoista vain sen perusteella, että mainoksessa on jostain syystä ollut virhe tai että kampanjaa ei ole suunniteltu huolella. Jos hinta on ollut virheellinen, mainostaja on silti sidottu siihen, ellei hän voi todistaa huolellisuuttaan. Vastuu huolellisuudesta ja sen toteennäyttämisestä on siten mainostajalla/myyjällä.

Myyjän velvollisuuksiin kuuluu riittävä huolellisuus mm. markkinoinnissa, muuttuneiden ja virheellisten tietojen korjaaminen sekä kuluttajan hyvittäminen virhetilanteissa. Kuluttajalla on oikeus odottaa, että mainoskampanjan tiedot pitävät paikkansa ja että tuote on saatavilla. Jos mainostaja ei virhetilanteessa pysty näyttämään toteen, että hän on toiminut riittävällä huolellisuudella markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa, esimerkiksi osoittamalla, että virhe on syntynyt hänestä riippumattomasta syystä, hänen on korvattava aiheuttamansa vahinko kuluttajalle. Jälkikäteen tehtävä markkinoinnin korjaaminen ei vähennä tai poista myyjän vastuuta.


» Haluatko vastauksen lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 »  Minilexin lakipuhelin on niitä harvoja palveluita, joita suosittelen ystävilleni.

  Mies, Länsi-Suomi


  Lakimiehet ovat avuliaita ja löytävät ratkaisuja vaikeilta tuntuviin asioihin.

  Nainen, Etelä-Suomi


  Suomen paras lakipuhelin! Kiitos tästä palvelusta.

  Nainen, Itä-Suomi
Kaupankäynnissä on myös tarjouksia, jotka ovat automaattisesti sitovia. Näitä ovat liikkeen hintamerkinnät, osoitteellinen ja muu suoramarkkinointi sekä internetmarkkinointi. Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että liikkeessä oleva hintamerkintä on oikea. Jos esim. hyllynreunushinta on alempi kuin kassapäätteen hinta, kuluttajalla on oikeus ostaa tuote alempaan hintaan. Kuluttajan nimellä ja osoitteella lähetetty yksilöity suoramarkkinointitarjous on sitova. Nykykaupankäynnissä sähköpostin, matkapuhelimen tai muun yksilöllisen kontaktimuodon kautta tulleet tarjoukset ovat myös sitovia.

Huolellisuusvaatimus internetissä markkinoitaessa on suurempi kuin muissa mainosmedioissa markkinoitaessa. Internetissä oleva tarjous sitoo mainostajaa sopimusoikeudellisesti. Kun kuluttaja on hyväksynyt netissä olevan tarjouksen, sitova sopimus on syntynyt.

Mikäli virhe on niin selkeä, että kuluttajan olisi se pitänyt ymmärtää, hinta ei sido mainostajaa. Näin on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna. Kuluttajalla ei myöskään ole oikeutta korvaukseen virhetilanteessa, jossa mainostaja on ollut huolellinen ja myös korjannut mainonnan ja tilanteen asianmukaisesti. Yllättäviä tapahtumia voi nimittäin sattua, esim. tavaravarasto voikin varotoimista huolimatta loppua kesken tai mainokseen voi tulla aito virhe. Tällöin myyjä ei ole korvausvastuussa markkinointinsa perusteella, jos hän pystyy osoittamaan huolellisuutensa markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa