Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin ja sen jäsenistö edustaa tasapuolisesti niin kuluttajia kuin elinkeinonharjoittajiakin.

Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on ratkaista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välille syntyneitä erimielisyyksiä, jotka voivat koskea esimerkiksi kulutustavaroita- ja palveluita, asuntokauppoja, huoneenvuokra-asioita tai takaus- ja panttaussitoumuksia. Kriteerinä on, että tuote tai palvelu on kulutushyödyke, eli tuote tai palvelu, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä taloudessa. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin.Lautakunta antaa ratkaisuja nimenomaan erimielisyyteen, joka on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Lautakunta ei siten siis ratkaise kahden yksityisen ihmisen välisiä kiistoja. 

Toimivalta tarkoittaa sitä, että lautakunnalla on valta päättää jostakin asiasta. Kuluttajariitalautakunnan toimivallasta säädetään laissa kuluttajariitalautakunnasta. Kuluttajariitalautakunnalla on toimivalta seuraavissa asioissa:

 1. kulutushyödykesopimukset ja muut kulutushyödykkeen hankintaan liittyvät asiat
 2. asunnon kauppa
 3. asumisoikeuden luovutus
 4. asuinhuoneiston vuokra
 5. asuntokauppalain mukainen vakuuden käyttöönotto sekä vakuuden vapauttaminen
 6. ryhmäkannelaissa tarkoitetun vakuuden vapauttaminen
 7. asuntokauppalaissa tarkoitettu takautumisoikeus
 8. yksityistakaajien ja yksityisten pantinantajien sitoumukset luotonantajille
 9. korkolain mukaisen viivästyskoron sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kuluttajariitalautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asioita, jotka koskevat:

 1. lakisääteistä vakuutusta taikka työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta
 2. arvopaperin luovutusta tai arvopaperin välittäjän, omaisuudenhoitajan tai sijoitusneuvojan suoritusta
 3. sellaista asumisoikeuteen liittyvää asiaa, johon voidaan hakea kunnan viranomaiselta oikaisua tai muutosta
 4. vuokrahuoneiston luovutusta väliaikaisesti toisen käytettäväksi, vuokraoikeuden siirtoa perheenjäsenelle, vuokrasuhteen jatkumista vuokralaisen kuoltua, irtisanomisen julistamista tehottomaksi, muuttopäivän siirtämistä tai jälleenvuokralaisen oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta.

Valitus lautakunnalle on tehtävä aina kirjallisesti ja lisäksi, jotta lautakunta käsittelisi asiaa, on valituksessa vaadittava hyvitystä vastapuolelta. Kuluttajariitalautakunnan asiassa tekemä päätös on suositus siitä, miten riita tulisi ratkaista. Lautakunnan päätöstä ei siis voi panna pakkokeinoin täytäntöön, mutta siitä huolimatta päätöksiä noudatetaan valtaosassa tapauksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa