Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan suositusten noudattaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin kuluttajariitoihin. Kuluttajariitalautakunnan puolueettomuus taataan siten, että sen jäsenistä puolet edustavat kuluttajia ja toinen puolisko elinkeinonharjoittajia. Suurin osa kuluttajariitalautakunnan jäsenistä on sivutoimisia. Kuluttajariitalautakunnan jäsenten joukossa on sekä lakimiehiä että asiantuntijajäseniä eri hyödykkeisiin liittyen.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole oikeudellista velvoittavuutta, joten epämieluisan kuluttajariitalautakunnan päätöksen saanutta yritystä ei voida pakottaa noudattamaan lautakunnan suositusta. Yrittäjä ei joudu myöskään maksamaan sakkoja tai saa mitään muutakaan rangaistusta, vaikka hän jättäisi suosituksen täysin huomiotta. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta se ei estä saman asian käsittelemistä yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttajariitalautakunnan on ratkaisusuosituksen antaessaan mainittava valituskiellosta sekä siitä, että lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Oikeudellisen velvoittavuuden puuttumisesta huolimatta kuluttajariitalautakunnan päätöksiä noudatetaan varsin laajasti ja kaikista kuluttajariitalautakunnan käsittelemistä tapauksista neljässä viidestä (4/5 tai 80 %) riidan osapuolet noudattavat saamaansa ratkaisusuositusta.

Näin suuri kuluttajariitalautakunnan suositusten kunnioittaminen oikeudellisen sitovuuden puutteesta huolimatta voi johtua siitä, että Kuluttaja-lehti listaa kuluttajariitalautakunnan suosituksen sivuuttavan yrityksen mustalle listalleen. Kuluttaja-lehti on riippumaton ja puolueeton kuluttaja-asioiden erikoisaikakauslehti, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi pitkään ja vuodesta 2014 lähtien lehteä on julkaissut Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry. Kuluttaja-lehden musta lista yrityksistä, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia, löytyy lehden internetsivuilla, joilla myös suositellaan välttämään tällaisia yrityksiä. Kyseisellä internetsivulla on myös kartta, josta näkee, missä lautakunnan suosituksia rikkovat yritykset sijaitsevat. Tällaisen negatiivisen julkisuuden välttäminen saattaa olla yksi voimakkaimmista syistä ja kannustimista, jotka edistävät kuluttajariitalautakunnan suositusten noudattamista. Oikeudellisen velvoittavuuden puuttumisesta huolimatta yrityksellä on siis voimakas intressi noudattaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia imagonsa säilyttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa