Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan suositusten noudattaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin kuluttajariitoihin. Kuluttajariitalautakunnan puolueettomuus taataan siten, että sen jäsenistä puolet edustavat kuluttajia ja toinen puolisko elinkeinonharjoittajia. Suurin osa kuluttajariitalautakunnan jäsenistä on sivutoimisia. Kuluttajariitalautakunnan jäsenten joukossa on sekä lakimiehiä että asiantuntijajäseniä eri hyödykkeisiin liittyen. Tätä kuluttajariita-asioihin keskittyvää oikeussuojaelintä varten on säädetty oma lakinsa: Laki kuluttajariitalautakunnasta.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole oikeudellista velvoittavuutta: epämieluisan kuluttajariitalautakunnan päätöksen saanutta yritystä ei voida pakottaa noudattamaan lautakunnan suositusta. Yrittäjä ei joudu myöskään maksamaan sakkoja tai saa mitään muutakaan rangaistusta, vaikka hän jättäisi suosituksen täysin huomiotta. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta se ei estä saman asian käsittelemistä yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttajariitalautakunnan on ratkaisusuosituksen antaessaan mainittava valituskiellosta sekä siitä, että lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Oikeudellisen velvoittavuuden puuttumisesta huolimatta kuluttajariitalautakunnan päätöksiä noudatetaan varsin laajasti: kaikista kuluttajariitalautakunnan käsittelemistä tapauksista neljässä viidestä (4/5 tai 80 %) riidan osapuolet noudattavat saamaansa ratkaisusuositusta.

Näin suuri kuluttajariitalautakunnan suositusten kunnioittaminen oikeudellisen sitovuuden puutteesta huolimatta voi johtua siitä, että Kuluttaja-lehti listaa kuluttajariitalautakunnan suosituksen sivuuttavan yrityksen mustalle listalleen. Kuluttaja-lehti on riippumaton ja puolueeton kuluttaja-asioiden erikoisaikakauslehti, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi pitkään (vuodesta 2014 lähtien lehteä on julkaissut Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry). Kuluttaja-lehden musta lista yrityksistä, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia, löytyy lehden internetsivuilla, joilla myös suositellaan välttämään tällaisia yrityksiä. Kyseisellä internetsivulla on myös kartta, josta näkee, missä lautakunnan suosituksia rikkovat yritykset sijaitsevat. Tällaisen negatiivisen julkisuuden välttäminen saattaa olla yksi voimakkaimmista syistä ja kannustimista, jotka edistävät kuluttajariitalautakunnan suositusten noudattamista.

Oikeudellisen velvoittavuuden puuttumisesta huolimatta yrityksellä on siis voimakas intressi noudattaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia imagonsa säilyttämiseksi.

Minilex.fi-sivustolta löydät paljon oikeudellisia artikkeleita, joiden avulla voit saada lisätietoa esimerkiksi tämän artikkelin sivuamista kuluttajariitalautakuntaan liittyvistä aiheista (esimerkiksi siitä, miten kuluttajariitalautakunnan käsittely on järjestetty). Ota toki myös yhteyttä lakimiehiimme, jos tilanteesi on monimutkainen ja tunnet tarvitsevasi tapauskohtaista oikeudellista neuvontaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »