Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja asiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuoja-asiamiehen (kuluttaja-asiamies) keskeisenä tehtävänä on valvoa, että elinkeinonharjoittajat noudattavat kuluttajansuojalakia sekä muita kuluttajansuojan kannalta keskeisiä säännöksiä. Kuluttaja-asiamiehen suorittaman valvonnan keskeisenä tarkoituksena on saada lainvastaisesti toimiva elinkeinonharjoittaja lopettamaan lainvastainen menettelynsä. Ensisijaisesti valvonta kohdistuu lainmukaisuuteen markkinoinnissa, sopimusehdoissa ja perinnässä.

Ellei elinkeinonharjoittaja lopeta lainvastaista toimintaansa, kuluttaja-asiamies voi ryhtyä pakkotoimiin lainvastaisen menettelyn lopettamiseksi tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Yleinen kuluttaja-asiamiehen käyttämä pakkotoimi on uhkasakolla tehostetun kiellon määrääminen, jonka hän voi antaa väliaikaisena, jos yrityksen toimet on tarpeellista estää kiireellisesti. Tällainen kuluttajansuoja-asiamiehen määräämä kielto tulee voimaan välittömästi, mutta markkinaoikeuden on vahvistettava kielto kolmen päivän kuluessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kuluttaja-asiamiehellä on myös valtuus saattaa asioita ryhmävalituksina kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi ja panna ryhmäkanteita vireille. Lisäksi kuluttajansuoja-asiamies voi tehdä aloitteita ja esityksiä lainsäädännön muuttamisesta.

Kuluttajansuoja-asiamiehen tehtäväkenttään ei lähtökohtaisesti kuulu käsitellä yksittäisiä tavaran tai palvelun virheestä johtuvia riita-asioita. Kuluttajansuoja-asiamies kuitenkin voi, jos asia katsotaan lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeäksi, avustaa kuluttajaa tällaisessakin asiassa. Tällainen menettely on myös mahdollista, jos elinkeinonharjoittaja ei kyseisessä tapauksessa noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa