Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja vakuutuslautakunta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on tarkoitettu antamaan suositusratkaisuja kuluttajariita-asioissa erillisenä puolueettomana ja puolueettomana oikeussuojaelimenä. Vakuutuslautakunta toimii vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä ja sen tehtävänä on myös antaa suositusratkaisuja sen toimivallan alaisissa riita-asioissa.

Vakuutuslautakunnalta voi pyytää ratkaisua asiassa, joka koskee vakuutusasian riitaa. Lautakunta voi käsitellä vain vapaaehtoista vakuutusta koskevaa asiaa. Se ei siis voi käsitellä lakisääteisiä vakuutuksia kuten potilasvakuutusta koskevaa asiaa. Jotkin liikennevakuutusasiat voivat tulla käsiteltäväksi lautakunnassa. Lautakunta voi käsitellä asioita, jotka koskevat vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista. Valitusaika ja valitustapa valittaa vakuutusoikeuteen ilmenevät vakuutusyhtiön päätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta, joita tulee noudattaa valitettaessa vakuutuslautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunnan tehtävä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin toimivaltansa rajoissa. Se voi myös käsitellä ryhmävalituksia, jos sille on lain mukaan edellytykset. Lautakunnalla on muitakin tehtäviä, jotka koskevat muiden muassa asianosaisten neuvontaa asian vireille saattamisesta lautakunnassa ja lausuntojen antaminen tuomioistuimelle. Lautakunnan jäseninä on sekä lainoppineita että lautakunnan toimivallan alaan kuuluvien asioiden asiantuntijoita. Lautakunta ottaa käsittelyyn vain kirjallisia vaatimuksia, joissa vaaditaan jotakin hyvitystä vastapuolelta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Molempien lautakuntien käsittely on maksutonta ja asianosaiset huolehtivat vain omista kuluistaan, joita asian selvittämisestä aiheutuu.

Kummankaan lautakunnan ratkaisut eivät ole kuin tuomioistuimen antamat ratkaisut, joten niitä ei voi panna pakolla täytäntöön. Asianosaiset siten omasta tahdostaan noudattavat tai eivät noudata näiden kahden lautakunnan antamia suositusratkaisuja. Lautakunnan antama suositusratkaisu tai lautakuntakäsittely ei estä asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa