Minilex - Lakipuhelin

Valitus tavarasta kuluttajariitalautakuntaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, jos hänen hankkimassaan tavarassa on virhe. Virhe on olemassa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

1) tavarassa on valmistusvika,

2) tavara ei sovellu käyttöön, johon se on tarkoitettu,

3) tavara ei vastaa siitä etukäteen annettuja tietoja,

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


4) tavara kestää lyhyemmän aikaa kuin siltä voidaan perustellusti odottaa tai

5) tavaralle ei ole annettu riittäviä asennus- tai käyttöohjeita suomen- tai ruotsinkielellä.

Valitus tavaran virheestä tapahtuu sille tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta. Valituksen voi tehdä myös kuluttajariitalautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Valituksessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota kohtaan "Vaatimus ja sen perustelut", sillä se on lopulta pohjana kuluttajariitalautakunnan ratkaisulle. Kuluttajariitalautakunta ei voi suosittaa enempää hyvitystä kuin mitä on vaadittu. Muita keskeisiä kohtia ovat esimerkiksi näyttö, eli todisteet tavaran virheestä, ja liitteet, kuten sopimukset ja takuuehdot. Tavaraa ei ole syytä lähettää lautakuntaan valituksen yhteydessä, vaan lautakunta pyytää sitä tarvittaessa.

Jotta kuluttajariitalautakunta voi käsitellä tavaraa koskevan valituksen, tulee muutamien edellytysten täyttyä. Ensinnäkin ostajan tulee olla kuluttaja. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka on hankkinut tavaran muuhun kuin ammattinsa harjoittamista varten. Yritys tai yhteisö ei voi siis tehdä valitusta kuluttajariitalautakuntaan, koska ne eivät ole kuluttajia. Valitusta ei voi myöskään tehdä, jos tavaran myyjänä on ollut toinen yksityishenkilö. Myyjän tulee siis olla ollut elinkeinoharjoittaja. Toiseksi kuluttajan tulee ennen valituksen tekemistä ilmoittaa virheestä elinkeinoharjoittajalle ja pyrkiä tämän kanssa sovintoratkaisuun. Jos sovintoa ei synny, kuluttajan tulee vielä pyrkiä hakemaan asiassa ratkaisua kuluttajaneuvonnassa tai Euroopan kuluttajakeskuksessa. Vasta näiden vaiheiden jälkeen kuluttajariitalautakunta voi tutkia valituksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa