Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja musta lista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Musta lista kuluttajansuojan kannalta voi tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin kuluttajansuojan musta lista on Euroopan unionin sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin (UCP-direktiivi, Unfair Commercial Practices Directive) liitteen I lista kaupallisista menettelyistä, joita pidetään aina sopimattomina. Toinen musta lista kuluttajansuojaan liittyen on Suomen kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaiseman Kuluttaja-lehden lista yrityksistä, jotka eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan määräämiä korvauksia kuluttajille.

UCP-direktiivi kieltää sopimattomat kaupalliset menettelyt täysin. Kaupallinen menettely on sopimaton, jos:

 1. se on huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimusten vastainen, ja
 2. se vääristää olennaisesti menettelyn kohteena olevan keskivertokuluttajan tai, kun kaupallinen menettely on suunnattu tietylle kuluttajaryhmälle, ryhmään kuuluvan keskivertohenkilön taloudellista käyttäytymistä tuotteeseen nähden. Myös vaaran aiheuttaminen tällaisen vääristämisen tapahtumisesta on kiellettyä.

Direktiivissä korostetaan, että erityisen sopimattomia ovat harhaanjohtavat tai aggressiiviset kaupalliset menettelyt, joita kuvaillaan direktiivin artikloissa 6 ja 7 (harhaanjohtavuus) sekä 8 ja 9 (aggressiivisuus). Näiden määritelmien lisäksi UCP-direktiivissä todetaan nimenomaisesti, että tietynlaiset kaupalliset menettelyt ovat kaikissa olosuhteissa sopimattomia huolimatta direktiivin 6–9 artiklojen määritelmistä. Lista tällaisista menettelyistä sisältyy direktiivin liitteeseen I. Liitteen I mustaa listaa on sovellettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan muuttamalla UCP-direktiiviä.

EU:n kuluttajansuojan musta lista sisältää muun muassa harhaanjohtavina kaupallisina menettelyinä:

 • Luotettavuus- tai laatumerkinnän tai vastaavan esittämisen ilman tarvittavaa lupaa.
 • Perättömän ilmoituksen antamisen siitä, että tuote on saatavilla vain hyvin rajoitetun ajan tai että se on saatavilla tietyillä ehdoilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttajat tekisivät päätöksen välittömästi eikä heille jäisi riittävää tilaisuutta tai riittävästi aikaa tehdä perusteltu valinta.
 • Perättömän väitteen esittämisen siitä, että tuotteella voidaan parantaa sairauksia, toimintahäiriöitä tai epämuodostumia.

Aggressiivisina kaupallisina menettelyinä UCP-direktiivi mainitsee esimerkiksi:

 • Sellaisen vaikutelman luomisen, että kuluttaja ei voi poistua, ennen kuin sopimus on tehty.
 • Kuluttajalle annetun selvän ilmoituksen siitä, että jollei tämä osta tuotetta tai palvelua, elinkeinonharjoittajan työpaikka tai toimeentulo on vaarassa.
 • Sellaisen perättömän vaikutelman luomisen, että kuluttaja on jo voittanut, voittaa tai tietyllä tavalla toimiessaan voittaa palkinnon tai muun edun, vaikka tosiasiassa:
  • mitään palkintoa tai etua ei ole, tai
  • palkinnon tai muun edun saaminen edellyttää kuluttajalta rahasuoritusta tai kustannuksia vaativaa toimenpidettä.

EU:n kuluttajansuojan mustaa listaa koskevat säännöt kuuluvat kauppaoikeudellisen kuluttajansuojan (kollektiivinen kuluttajansuoja) alueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjen toteutumista valvovat suurien kuluttajaryhmien etua silmällä pitävät kuluttajansuojaviranomaiset. Yksittäisen kuluttajan, joka tuntee tulleensa EU:n kuluttajansuojan mustalla listalla mainitun kaupallisen menettelyn uhriksi, kannattaa ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen tai markkinaoikeuteen.

Suomen kuluttajansuojalakia muutettiin tarvittavin osin UCP-direktiivin voimaantulon jälkeen. Vaikka Suomen laista ei löydy yhtä selvää listaa kaikissa tilanteissa sopimattomista kaupallisista menettelyistä, ovat listan ilmentävät oikeussäännöt ehdottomasti voimassa myös Suomessa.

Toinen kuluttajansuojaan liittyvä musta lista on Kuluttaja-lehden musta lista yrityksistä, jotka eivät ole noudattaneet kuluttajariitalautakunnan suositusta siitä, miten niiden kuluttajansuojan kannalta kyseenalainen menettely tulisi hyvittää kuluttajalle. Lehti suosittelee välttämään mustalla listalla olevia yrityksiä. Voit nähdä Kuluttaja-lehden mustan listan lehden internetsivuilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]