Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies kilpailu- ja kuluttajavirastossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamies työskentelee kilpailu- ja kuluttajavirastossa kuluttaja-asioiden parissa. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalain ja muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Valvonnan kohteena on markkinointi, sopimusehdot sekä perintä.

Kuluttaja-asiamies ei siis käsittele yksittäisiä riita-asioita, jotka kokevat tavaran virhettä, vaan tällaisten asioiden hoitamista varten ovat erikseen kuluttajaoikeusneuvojat sekä kuluttajariitalautakunta. Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin avustaa kuluttajaa yksittäisessä riita-asiassa, jos se on lain soveltamisen tai yleisen edun kannalta tärkeää. Kuluttaja-asiamies voi saattaa ryhmävalituksena asioita käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan ja panna vireille ryhmäkanteita. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on myös tehdä aloitteita lainsäädännön muuttamiseksi.

Kuluttaja-asiamiehelle tulleita asioita käsitellään yleensä laajempina kokonaisuuksina ja samaan aikaan puututaan useampaan ongelmaan. Kuluttaja-asiamiehen on toimittava erityisesti sellaisilla aloilla, jotka ovat kuluttajan kannalta huomattavan merkityksellisiä tai joilla voidaan olettaa olevan eniten ongelmia kuluttajan asemasta katsottuna.

Kuluttaja-asiamiehen tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan lainvastainen toiminta tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti. Jos yritystä ei saada muuten lopettamaan lainvastaista menettelyään, kuluttaja-asiamiehen on tarvittaessa saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Käytännössä tuomioistuinmenettelyltä usein vältytään. Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus kieltää lainvastainen menettely ja kiellon tehosteeksi hän voi asettaa uhkasakon. Markkinaoikeus ratkaisee kieltoasian ja uhkasakon kuluttaja-asiamiehen tekemän hakemuksen perusteella. Markkinaoikeudella on myös oikeus antaa kielto väliaikaisena, kunnes asia saadaan loppuun käsiteltyä.

Kuluttaja-asiamies voi myös itsenäisesti määrätä kiellon asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai muuten huomattava. Tällainen kielto kuitenkin raukeaa, jos kiellon saaja vastustaa sen määräämistä. Tällöin kuluttaja-asiamies voi antaa väliaikaisen kiellon. Väliaikainen kielto tulee voimaan heti, mutta asia täytyy viedä markkinaoikeuden vahvistettavaksi kolmen päivän kuluessa kiellon antamisesta.

Kuluttajansuojaa koskevat asiat käsitellään tarpeen vaatiessa markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]