Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja sen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunnalla on laaja toimivalta kuluttajariita-asioissa, joissa toinen osapuoli on yksityinen henkilö eli luonnollinen henkilö.

Lautakunnan toimivaltaan sisältyy riita-asioita jotka koskevat: 1. elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kulutushyödykesopimusta tai muuta kulutushyödykkeen hankintaa koskevaa asiaa, 2. asunnon kauppaa koskeva asia, kun kuluttaja, asuntoyhteisö tai yksityinen asunnon myyjä taikka tarjoaja saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi, 3. asumisoikeuden luovutukseen liittyvä asia, kun yksityishenkilö (kuluttaja tai myyjä) saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi, 4. asuinhuoneiston vuokraan liittyvä asia, kun yksityishenkilö (kuluttaja tai vuokranantaja) saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi, 5. tietyt asuntokauppalain asiat, 6. tietyt ryhmärakennuttamislain asiat, 7. yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille koskevat asiat, kun sitoumusten antajat saattavat asian lautakunnan käsiteltäväksi ja 8. jotkin korkolain asiat.

Toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu: 1. asiat, jotka koskevat lakisääteistä vakuutusta taikka työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta, 2. tietyt arvopaperimarkkinalain arvopaperin luovutusta koskevat asiat, 3. sellaiset asumisoikeuteen liittyvät asiat, joita koskevaan kunnan viranomaisen päätökseen voidaan hakea oikaisua ja muutosta ja 4. tietyt asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat.

Lisäksi, jos samaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan useilla kuluttajilla taikka useilla yksityistakaajilla tai yksityisillä pantinantajilla on sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä, lautakunta voi käsitellä toimivaltaansa kuuluvan asian ryhmävalituksena.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »