Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies palkka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehen palkka on tehtävän vaatiman vaativuustason mukainen. Kuluttaja-asiamiehen pääasiallinen ja keskeisin tehtävä on valvoa, että kuluttajansuojalakia ja muita kuluttajaa suojaavia keskeisiä lakeja noudatetaan. Valvonnan tavoite on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan tai muuttamaan tällaista menettelyään. Kuluttaja-asiamiehen suorittama valvonta kohdistuu erityisesti lainmukaisuuteen markkinoinnissa, sopimusehdoissa sekä perinnässä. Kuluttaja-asiamies ei siten siis käsittele esimerkiksi työoikeudellisia palkkakiistoja.

Yleensä kuluttaja-asiamies ei käsittele yksittäisiä tavaran tai palvelun virheeseen liittyviä riita-asioita, mutta voi harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa tällaisessa asiassa, jos sillä on lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys, tai jos kyse on tapauksesta, jossa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisäksi kuluttaja-asiamies voi saattaa ryhmävalituksena asioita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ja panna vireille ryhmäkanteita. Kuluttaja-asiamies myös tekee aloitteita ja esityksiä lainsäädännön muuttamisesta.

Ellei yritys luovu lainvastaisesta toiminnastaan kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ryhtyä pakkotoimiin tai saattaa asia tuomioistuimen käsittelyyn. Yleinen käytetty pakkotoimi on uhkasakolla tehostetun kiellon määrääminen. Kiellon määrää markkinaoikeus, mutta kuluttaja-asiamiehellä on oikeus antaa itse kielto väliaikaisena, jos yrityksen toimet on tarpeen estää kiireellisesti. Väliaikainen kielto tulee heti voimaan, mutta markkinaoikeuden on vahvistettava se kolmen päivän kuluessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa