Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut kuluttajariitalautakunnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä taho. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin laissa tarkemmin määritetyissä tilanteissa. Riita-asian käsittely lautakunnassa on maksutonta.

Asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei siis peritä maksuja. Lähtökohtana on myös se, että osapuolet voivat edustaa itse itseään, eli toisin sanoen asiamiehelle ei ole tarvetta. Mikäli osapuoli haluaa käyttää avustajaa, hän vastaa näistä kustannuksista itse. Oikeusturvavakuutuksista on yleensä rajattu pois vakuutuksen soveltuminen kuluttajariitalautakunnan kaltaisiin oikeussuojaelimiin.

Vietäessä riita-asia kuluttajariitalautakuntaan ei ole riskiä suurista oikeudenkäyntikuluista tai siitä, että häviäjä joutuisi vastaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluista. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa asianosainen on omalla kustannuksellaan hankkinut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia asiantuntijalausuntoja tai muita selvityksiä. Tällöin lautakunta voi suosittaa niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista asianosaiselle.

Kuluttajariitalautakunnan päätös ei ole sitova. Siitä ei voi valittaa, mutta asian voi viedä lautakuntakäsittelyn jälkeen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Lautakunnan mahdollisesti suosittamat korvaukset asiantuntijalausunnoista tai vastaavista rinnastuvat käräjäoikeudessa oikeudenkäyntikuluihin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa