Minilex - Lakipuhelin

Kulutushyödykkeiden tullaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen ulkopuolelta hankitut kulutushyödykkeet on tietyin edellytyksin tullattava ja niistä on maksettava tullia mikäli niiden tuontiarvo ylittää tietyn määritellyn raja-arvon. Tulli kantaa kuluttajien Suomen ulkopuolelta hankituista tavaroista arvonlisäveroa sekä eräistä tuotteista tullia. Tullit määräytyvät sen mukaan, tehdäänkö ostokset toisesta EU-maasta, EU:n veroalueen ulkopuolelta vai EU:n tullialueen ulkopuolelta. Ratkaisevaa tavaroiden tulliselvityksen ja maahantuontiverotuksen kannalta on se, mistä tavarat fyysisesti eli konkreettisesti toimitetaan Suomeen.

Toisesta EU-maasta Suomeen ostetusta tavarasta ei tarvitse maksaa tullia. Kuluttaja voi pääsääntöisesti vastaanottaa EU:n alueelta tavaroita suoraan kotiin ilman tulliselvitystä. EU:ssa on kuitenkin erityisalueita, jotka eivät kuulu EU:n vero- tai tullialueeseen. Näiltä erityisalueilta tuonneista kulutushyödykkeistä on tehtävä tulliselvitys, vaikka tavaroille ei välttämättä määritetä tullausarvoa. On syytä huomata, että vaikka esimerkiksi verkkokauppa, josta tavaroita ostetaan, toimisi EU:n alueella, mutta tavara toimitetaan varastosta EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, on tavarasta annettava tulli-ilmoitus ja se on verollinen. Tulli-ilmoitus on tällöin tehtävä siitä riippumatta, määritetäänkö tuotaville tavaroille tullausarvoa vai ei.

Kuluttajan EU:n veroalueen ulkopuolelta tuotavat tavarat on aina tulliselvitettävä. Tavarasta on tällöin annettava Tullille tulli-ilmoitus, johon kauppalasku liitetään. Jos tavaran tuontiin tarvitaan lupia tai tuontitodistuksia, on nekin liitettävä mukaan.

Tullausarvo määritetään sellaisille tavaroille, joiden arvo ilman postikuluja on yli 150 euroa. Alle 150 euron arvoisille tavaroille ei pääsääntöisesti määritetä tullausarvoa, lukuun ottamatta alkoholituotteiden, tupakan ja tupakkatuotteiden sekä hajuvesien osalta. Tullimaksu määräytyy yleensä prosenttiosuutena tavaran tullausarvosta, joka muodostuu tavaran ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista EU:n saapumispaikkaan saakka sekä muista mahdollisista lisättävistä eristä. Tullauksissa lähetyksen arvo ilmoitetaan siinä valuutassa, joka on kauppalaskulla tai tilausvahvistuksella ilmoitettu. Ostohinta muunnetaan tullauspäivän mukaisen Tullin vahvistaman valuutan muuntokurssin mukaan euroiksi.

Tullin määrä riippuu siitä, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan. Taric-tietokannasta löytyvät tullinimikkeet ja kannettavat tullien määrät. Pienin kannettava tullin määrä on 10 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa