Minilex - Lakipuhelin

Kulutushyödykkeiden tarjonta ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kulutushyödykkeiden tarjonnalla tarkoitetaan kulutushyödykkeiden kaupan pitämistä, elinkeinonharjoittajan tarjouksia sopimuksen tekemisestä sekä kuluttajiin kohdistettuja kehotuksia tarjousten tekemiseen. Markkinointi on elinkeinonharjoittajia ja kuluttajia koskevaa tiedottamista, joka on suunnattu kuluttajille.

Markkinointi käsittää sekä tarjouksen että myynnin. Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinoinnista on myös käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti esimerkiksi, jos se loukkaa ihmisarvoa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, tai jos siinä esiintyy henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää.

Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia arvioidaan tiukemmin kriteerein, kun mainontaa muuten. Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen. Samoin sopimattomaksi katsotaan sellainen menettely, joka on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt. Jos menettely on suunnattu tietylle kuluttajaryhmälle, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa