Minilex - Lakipuhelin

Kulutushyödykkeen markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kulutushyödykkeen markkinointi tarkoittaa pääsääntöisesti kaikkia elinkeinonharjoittajan toimia tuotteensa myynnin edistämiseksi kuluttajille. Koska kulutushyödykkeen markkinointi kohdistuu kuluttajiin, tulee siihen soveltaa kuluttajansuojalain sääntelyä.

Kuluttajansuojalain markkinoinnin sääntely lähtökohtaisesti pyrkii ehkäisemään kuluttajiin kohdistuvaa epäasiallista markkinointia. Lain mukaan kulutushyödyke on palvelus, tavara tai muu hyödyke ja etuus, joita luonnollisille henkilöille tarjotaan tai joita luonnolliset henkilöt hankkivat yksityistä käyttöä varten olennaisissa määrin.

Markkinoinnin käsitettä ei ole määritelty laissa, mutta oikeuskäytännössä on katsottu sen tarkoittavan kaikenlaista kaupallista viestintää eli mainontaa, tavaran pakkauksessa tai käyttöohjeissa taikka kaupanteon yhteydessä annettuja tietoja sekä erilaisia myynninedistämiskeinoja kuten alennuksia. Lisäksi tuotteen jakelutapa voi olla markkinoinnin keino. Markkinoinnilla voidaan edistää sekä yrityksen imagoa että tietyn tuotteen myyntiä.

Kuluttajansuojalaissa on kielletty hyvän tavan vastainen ja kuluttajien kannalta sopimaton menettely markkinoinnissa. Lisäksi asiakassuhteissa ei saa käyttää sopimatonta menettelyä. Tällaisella yleislausekkeella on otettu huomioon markkinoinnin keinojen muuttuminen esimerkiksi teknologian kehittymisen myötä. Sopimatonta menettelyä on kaikki sellainen elinkeinonharjoittajan toiminta, joka on omiaan vaikuttamaan kuluttajan päätöksentekoon ja joka voidaan katsoa haitalliseksi kuluttajille. Hyvällä tavalla viitataan markkinoinnin eettiseen puoleen.

Lisäksi laissa on määräyksiä markkinoinnin tunnistettavuudesta, eri merkkien tuotteiden sekaantumisvaarasta, totuudenvastaisesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista, aggressiivisesta menettelystä markkinoinnissa ja erinäisistä tietojenantovelvollisuuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa