Minilex - Lakipuhelin

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittajan on markkinoinnissaan noudatettava kuluttajansuojalainsäädännön asettamia hinnan ilmoittamista koskevia velvoitteita. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykettä tiettyyn hintaan, markkinoinnissa on ilmoitettava kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Jos hyödykkeen luonteen vuoksi täsmällistä hintaa ei ole mahdollista ilmoittaa, markkinoinnissa on ilmoitettava hinnan määräytymisen perusteet. Tarvittaessa elinkeinonharjoittajan on tiedotettava kokonaishintaan sisältymättömistä toimituskuluista tai ainakin siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua.

Kuluttajansuojalainsäädäntö asettaa rajoituksia myös hyödykkeen hinnan alentamiselle. Kulutushyödykkeen hintaa ei nimittäin saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Tämä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajan on alennettava hintaa siitä lähtöhinnasta, jolla tuotetta myytiin ennen alennusta. Elinkeinonharjoittaja ei saa antaa markkinoinnissa sellaisia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia hintatietoja, jotka ovat omiaan johtaamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehtnyt. 

Jos vähittäiskauppias tai muu elinkeinonharjoittaja markkinoi yksilöityä tavaraa ilmoittamalla tietyn myyntihinnan, on hänen ilmoitettava samalla tavaran yksikköhinta. Yksikköhinta ilmoitetaan kilo-, litra-, metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintana. Myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.  Lisäksi on ilmoitettava kuluttajilta perittävistä erillisistä hyödykkeen hankintaan liittyvistä kustannuksista.

Vähittäismyyntipaikassa ja verkkosivustoilla tarjottavista tavaroista on ilmoitettava myynti- ja yksikköhinta. Merkintä myynti- ja yksikköhinnasta on tehtävä niin selkeästi ja yksilöidysti, ettei ole vaaraa erehtyä tuotteesta ja pakkauksesta. Merkinnässä yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Merkinnän on oltava riittävän kookas ja helposti kuluttajan havaittavissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa