Minilex - Lakipuhelin

Kulutushyödyke ja tuotantohyödyke

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kulutushyödyke ja tuotantohyödyke voivat olla mahdollisesti samoja tuotteita tai palveluita. Erona näiden kahden välillä on ostettujen tavaroiden tai palveluiden käyttötarkoitus ja se, kuka ostaa tavaran tai palvelun.

Lain mukaan kulutushyödyke on palvelus, tavara tai muu hyödyke ja etuus, joita luonnollisille henkilöille tarjotaan tai joita luonnolliset henkilöt hankkivat yksityistä käyttöä varten olennaisissa määrin. Tavarat ovat irtaimia esineitä ja palvelukset voivat olla esimerkiksi korjauspalveluita. Muita hyödykkeitä ja etuuksia ovat sellaiset hyödykkeet, joita ei voi luokitella tavaroiksi tai palveluiksi. Esimerkiksi arvopaperit ja arvo-osuudet ovat muita etuuksia ja hyödykkeitä. Kulutushyödykkeen kaupassa hyödyke on ostettaessa tarkoitettu ostaa yksityiseen käyttöön eikä yritystoimintaan. On otettava huomioon, että sama henkilö voi toimia hyödykemarkkinoilla sekä kuluttajana että elinkeinonharjoittajana.

Tuotantohyödykettä ei ole laissa määritelty, joten asiayhteys määrittelee onko kyse kuluttajahyödykkeestä vai tuotantohyödykkeestä. Tuotantohyödyke eli tuotantotavara tarkoittaa vastaavanlaisia hyödykkeitä kuin kuluttajahyödyke, mutta ostajana toimii tuotantohyödykekaupassa elinkeinonharjoittaja. Näitä hyödykkeitä, eli tavaroita, ei markkinoida tai ole tarkoitettu yksityisessä kulutuksessa käytettäväksi. Tuotantohyödykkeitä ovat siten sellaiset tavarat, joita käytetään elinkeinonharjoittajan omassa toiminnassa tai niitä myydään toisille elinkeinonharjoittajille. Tuotantohyödykkeet voivat hyvin olla samoja tavaroita kuin kulutushyödykkeet, joten ratkaisevaa on, kumpaan tarkoitukseen tavara on hankittu ja kumpaan sitä käytetään.

Hyödykkeiden erottelusta seuraa se, että kulutushyödykkeiden ostoon sovelletaan kuluttajansuojalakia ja tuotantohyödykkeiden kauppaan pääsääntöisesti kauppalakia. Erottelun tarkoituksena on taata kuluttajansuoja hyödykemarkkinoilla, koska kuluttajan ajatellaan olevan heikommassa asemassa kuin elinkeinonharjoittajan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa