Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja täysistunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia kuluttajariita-asioissa. Lautakunta voi käsitellä sen toimivaltaan kuuluvia vireillä olevia asioita sekä täysistunnossa että jaostoissa.

Täysistunnon puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja siten kuin lautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Tämän lisäksi täysistunnossa on kahdeksan jäsentä, joista oikeusministeriö määrää niin että täysistunnossa tulee olla edustettuina oikeudellisiin kysymyksiin, kuluttajansuojaan ja elinkeinoelämään perehtyneitä jäseniä. Myös täysistunnon ratkaisukokoonpanoista oikeusministeriö määrää asetuksella. Kokoonpanoja voi olla asiaryhmittäin useampia.

Lautakunnassa asiat ratkaistaan sen täysistunnossa ja jaoston istunnossa esittelyn jälkeen kirjallisen aineiston perusteella. Periaatteellisesti tärkeät asiat ja asiat, jotka on tarpeellista käsitellä lautakunnan oman ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi, ratkaistaan täysistunnossa. Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja päättää asian käsittelemisestä täysistunnossa.

Kun puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä osallistuu täysistuntoon, on täysistunto päätösvaltainen. Oikeudenkäymiskaaren äänestystä koskevia säännöksiä sovelletaan äänestysmenettelyyn täysistunnossa.

Täysistunto on siis tärkeä toimielin kuluttajariitalautakunnan toiminnassa ja sen tehtävien toteuttamiseksi. Koska täysistunnossa on enemmän jäseniä kuin jaostoissa, se voi keskittyä käsittelemään tärkeitä lautakunnan toimivallan alaisia asioita, jotka vaativat enemmän asiantuntijoita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa