Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja sen tehtävät


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lautakunta toimii sen toimivaltaan sisältyvissä asioissa erillisenä kuluttajariita-asioiden riidanratkaisuelimenä. Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat erinäiset kuluttajansuojaa koskevat asiat.

Lautakunnan tehtävä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin toimivaltansa rajoissa. Se voi myös käsitellä ryhmävalituksia, jos sille on lain mukaan edellytykset. Lautakunnalla on muitakin tehtäviä. Se voi antaa tuomioistuimille lausuntoja, kun tuomioistuin käsittelee lautakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi asian vireille saattamisesta ja lautakunnan menettelytavoista on lautakunnan henkilökunnan annettava kuluttajariita-asian asianosaisille tietoja ja neuvoja. Myös lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa lautakunnan tulee antaa kunnallisille kuluttajaneuvojille oikeudellista neuvontaa ja muuta opastusta.

Lautakunnan antamat ratkaisut eivät kuitenkaan saavuta täytäntöönpanokelpoisuutta, eivätkä ne siten ole kuten tuomioistuimen ratkaisut. Lautakuntakäsittely ei estä siten asian viemistä tuomioistuimeen ratkaistavaksi uudelleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa