Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunta ja sen jäsenet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Koska kuluttajariitalautakunta on erillinen riidanratkaisuelin, se tarvitsee omaa henkilökuntaa toimiakseen. Lautakunta koostuu sekä lainoppineista jäsenistä että asiantuntijajäsenistä ja siksi erilaisia kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan.

Laissa kuluttajariitalautakunnasta säädetään lautakunnan jäsenistä. Sen mukaan lautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja päätoiminen varapuheenjohtaja sekä vähintään kymmenen sivutoimista lakimiesjäsentä ja sivutoimista asiantuntijajäsentä.

Kelpoisuudet edellä mainittuihin tehtäviin on kirjattu samaan lakiin. Lain mukaan puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta vaaditaan yleinen kelpoisuus tuomarinvirkaan ja hyvä perehtyneisyys lautakunnan ratkaisutoiminnassa käsiteltäviin keskeisiin oikeudenaloihin. Lisäksi puheenjohtajalta edellytetään johtamistaitoa. Lakimiesjäsenillä tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Asiantuntijajäsenellä tulee olla perehtyneisyyttä kuluttajansuojaan tai elinkeinoelämään taikka kulutushyödykkeiden ominaisuuksiin. Oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto vaaditaan esittelijän tehtävään määrätyltä henkilöltä.

Lautakunnan toiminnassa on otettava huomioon, että sekä lautakunnan jäsenet että ne, joille on annettu määräys toimia lautakunnan sivutoimisina esittelijöinä, toimivat virkavastuulla toimessaan. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa