Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan päätös käräjäoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunnan päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta käräjäoikeuden ratkaisuun, jos kuluttajariita päätyy lautakuntakäsittelyn jälkeen vielä käräjäoikeuden harkittavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat nimittäin vain suosituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole oikeudellista velvoittavuutta: epämieluisan kuluttajariitalautakunnan päätöksen saanutta yritystä ei voida pakottaa noudattamaan lautakunnan suositusta. Yrittäjä ei joudu myöskään maksamaan sakkoja tai saa mitään muutakaan rangaistusta, vaikka hän jättäisi suosituksen täysin huomiotta. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta se ei estä saman asian käsittelemistä käräjäoikeudessa. Jos kuluttajariitalautakunnan suositukseen tyytymätön osapuoli vie tapauksen käräjäoikeuteen, ei lautakunnan ratkaisusuositus sido käräjäoikeutta millään lailla.

Vaikka kuluttajariitalautakunnan päätös ei sidokaan käräjäoikeutta, käräjäoikeus saattaa silti ottaa sen huomioon tuomioharkinnassaan (jos tuomarit tietävät päätöksen olemassaolosta ja sisällöstä). Lisäksi lautakunnan ratkaisusuositus saattaa antaa etukäteistä osviittaa siitä, minkä suuntainen käräjäoikeuden tuomio tulee olemaan. Kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuimen käsittely- ja toimintatavat ovat nimittäin varsin samanlaisia. Kumpikin päätöksentekoelin

  1. antaa riidan kummallekin osapuolelle tilaisuuden kertoa kantansa ja
  2. selvittää käsiteltävänä olevia tapahtumia
  • kuulemalla asiantuntijoita,
  • hankkimalla lausuntoja ja muita selvityksiä sekä
  • suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia.
  1. Lisäksi kumpikin oikeussuojaistuin harkitsee käsittelemäänsä tapausta hartaasti ja antaa lopulta perustellun päätöksen.

Näiden mainittujen seikkojen valossa on todennäköistä, että kun riitaisa asia on käsitelty asianmukaisesti kuluttajariitalautakunnassa ja siellä on päädytty tietynlaisen ratkaisusuosituksen antamiseen, myös käräjäoikeudessa tulevat samat seikat (esimerkiksi väitteet ja todisteet) uudestaan ilmi, ja tuomareiden harkinta sekä tuomion sisältö muodostuvat suhteellisen samanlaisiksi kuin lautakunnan aiemmassa prosessissa. Tiivistetysti: lautakunnan ja tuomioistuimen päätöksien ja perustelujen pitäisi olla suhteellisen samanlaisia silloin, kun käsittely suoritetaan kummassakin elimessä oikein.

Laki kuluttajariitalautakunnasta sisältää myös erityissäännön lautakunnan päätöksen huomioimisesta käräjäoikeudessa. Jos lautakunnan ratkaisusuositus on keskeisiltä osiltaan vastainen elinkeinonharjoittajalle, lautakunnan on suosituksessaan mainittava, paljonko kustannuksia valtiolle on aiheutunut asiaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten hankkimisesta sekä katselmusten järjestämisestä. Jos yrittäjä kuitenkin tällaisen suosituksen saatuaan

  • ei noudata sitä,
  • vie tapauksen käräjäoikeuden päätettäväksi ja
  • häviää käsittelyn tässäkin instanssissa,

hän saattaa joutua korvaamaan lautakuntakäsittelyn selvitystoimista valtiolle aiheutuneet kustannukset oikeudenkäyntikuluina. Tällaisen elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuuden määrä katsotaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksesta. Tuomioistuin määrää kuluttajariitalautakunnan selvityskulujen korvaamisesta vain, jos se on tietoinen kyseisestä lautakunnan ratkaisusuosituksesta. Käräjäoikeus ei oma-aloitteisesti selvitä mahdollista aiempaa lautakuntakäsittelyä ja siinä annetun suosituksen sisältöä.

Lue lisää oikeudellisia artikkeleita Minilex.fi-sivustolta. Jos Sinulla on mielessä vaikea tai yksityiskohtainen kysymys lakiasioihin liittyen, ota yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »