Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan päätöksen noudattamatta jättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka kuluttajariitalautakunnan päätös on ainoastaan suositus, ei sen noudattamatta jättäminen ole yrityksille kannattavaa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisulla ei ole oikeudellista velvoittavuutta, mutta sen sivuuttaminen saattaa tehdä ikävän särön yrityksen julkiseen kuvaan.

Epämieluisan kuluttajariitalautakunnan päätöksen saanutta yritystä ei voida pakottaa noudattamaan lautakunnan suositusta. Yrittäjä ei joudu myöskään maksamaan sakkoja tai saa mitään muutakaan rangaistusta, vaikka hän jättäisi suosituksen täysin huomiotta. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta se ei estä saman asian käsittelemistä yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttajariitalautakunnan on ratkaisusuosituksen antaessaan mainittava valituskiellosta sekä siitä, että lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Kuluttajariitalautakunnan päätöksen noudattamatta jättämisen huono puoli on se, että tunnetun kuluttajansuojaviranomaisen toteamus yrityksen huonoista toimintatavoista, eli yritystä moittiva kuluttajariitalautakunnan päätös, ei tee yrityksen imagolle kovin hyvää. Kuluttaja-lehti listaa kuluttajariitalautakunnan suosituksen sivuuttavan yrityksen mustalle listalleen. Kuluttaja-lehti on riippumaton ja puolueeton kuluttaja-asioiden erikoisaikakauslehti, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi pitkään ja vuodesta 2014 lähtien lehteä on julkaissut Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry. Kuluttaja-lehden musta lista yrityksistä, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia, löytyy lehden internetsivuilla, joilla myös suositellaan välttämään tällaisia yrityksiä. Kyseisellä internetsivulla on myös kartta, josta näkee, missä lautakunnan suosituksia rikkovat yritykset sijaitsevat.

Oikeudellisen velvoittavuuden puuttumisesta huolimatta yrityksillä on siis voimakas intressi noudattaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia imagonsa säilyttämiseksi. Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä noudatetaankin varsin laajasti: kaikista kuluttajariitalautakunnan käsittelemistä tapauksista neljässä viidestä (4/5 tai 80 %) riidan osapuolet noudattavat saamaansa ratkaisusuositusta. Kuluttaja-lehden mustan listan kaltaisen negatiivisen julkisuuden välttäminen saattaa olla yksi voimakkaimmista syistä ja kannustimista noudattaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin kuluttajariitoihin. Kuluttajariitalautakunnan puolueettomuus taataan siten, että sen jäsenistä puolet edustavat kuluttajia ja toinen puolisko elinkeinonharjoittajia. Suurin osa kuluttajariitalautakunnan jäsenistä on sivutoimisia. Kuluttajariitalautakunnan jäsenten joukossa on sekä lakimiehiä että asiantuntijajäseniä eri hyödykkeisiin liittyen. Tätä kuluttajariita-asioihin keskittyvää oikeussuojaelintä varten on säädetty oma lakinsa eli laki kuluttajariitalautakunnasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa