Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin kuluttajariitoihin. Kuluttajariitalautakunnan puolueettomuus taataan siten, että sen jäsenistä puolet edustavat kuluttajia ja toinen puolisko elinkeinonharjoittajia. Suurin osa kuluttajariitalautakunnan jäsenistä on sivutoimisia. Kuluttajariitalautakunnan jäsenten joukossa on sekä lakimiehiä että asiantuntijajäseniä eri hyödykkeisiin liittyen. Tätä kuluttajariita-asioihin keskittyvää oikeussuojaelintä varten on säädetty oma lakinsa, eli laki kuluttajariitalautakunnasta. Monet seikat saattavat vaikuttaa siihen aikaan, joka kestää kirjallisen tai sähköisen hakemuksen tekemisestä kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen antamiseen.

Ensinnäkin kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika voi olla hyvin lyhyt, jos hakemus havaitaan jo valmistelussa ilmeisen perusteettomaksi. Tällöin kuluttajariitalautakunnan prosessi loppuu jopa ennen, kun vastapuoli on ehtinyt antaa vastaustansa hakemuksessa esitettyihin väitteisiin.

Toiseksi kuluttajariitalautakunnan käsittely voi olla hyvin lyhyt, jos vastapuoli ei anna vastaustaan kuluttajariitalautakunnan pyydettyä sitä hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Tällöin kuluttajariitalautakunta antaa asiasta yksipuolisen päätöksen hakemuksen perusteella, paitsi jos ratkaisunpyytäjän vaatimukset ovat ilmeisen perusteettomia.

Kuluttajariitalautakunnan prosessi voi alettuaan päättyä koska tahansa, jos riita-asian vastapuolet pääsevät asiasta sovintoon. Kuluttajariitalautakunnan on itse asiassa pyrittävä saamaan riidan osapuolet samalle sivulle, jotta päästäisiin mahdollisimman nopeasti sovinnolliseen ratkaisuun. Tässä mielessä kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika riippuu vahvasti riita-asian osapuolista ja he pystyvät vaikuttamaan siihen voimakkaasti.

Jos kuluttajariitalautakunnan käsittely ei ratkea sovintoon, prosessissa suoritetaan asian perusteellinen selvittäminen ja päätösharkinta. Kuluttajariitalautakunnan selvittämistoimiin kuuluvat:

a. asiantuntijoiden kuuleminen,

b. lausuntojen tai muiden selvitysten hankkiminen sekä

c. tarkastusten ja katselmusten järjestäminen.

Päätösharkinnan kesto riippuu luonnollisestikin asian laajuudesta ja siitä, missä kokoonpanossa asia ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa. Kuluttajariitalautakunnan tapauksen voi ratkaista tietyissä rajatuissa tilanteissa yksin

  • kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja,
  • varapuheenjohtaja,
  • jaoston puheenjohtajaksi määrätty jäsen tai
  • esittelijän tehtävään määrätty lautakunnan virkamies.

Pääsääntöisesti kuluttajariitalautakunnan tapaukset käsitellään kuitenkin täysistunnossa tai jaoston istunnossa ja tällöin saatetaan ratkaisusta joutua äänestämään. Tiivistetysti sanottuna kuluttajariitalautakunnan selvittely- ja päätöksentekovaiheet ovat perusteellisia oikeudellisia menettelyjä, joihin kuluu paljon aikaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa