Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja takuuajan jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikään laki ei pakota tavaran myyjää antamaan ostajalle takuuta. Takuun antaminen on siten kauppiaalle vapaaehtoista. Takuun saaminen ostettuun tavaraan on ostajalle aina lisäetu, joka antaa hänelle kuluttajansuojalakia paremman aseman siinä tilanteessa, ettei kaupan kohde vastaa hänen odotuksiaan. Koska takuu on vain lisäys kuluttajan oikeuksiin, ei sillä voida koskaan huonontaa kuluttajan lakisääteistä asemaa. Takuuajan kestäessä takuu laajentaa huomattavasti kuluttajan mahdollisuuksia vedota tavaran virheeseen. Kuluttajalla on kuitenkin takuuajan jälkeenkin oikeus vedota ostamansa tavaran virheeseen myyjää vastaan. Myyjän kuluttajansuojalaista löytyvät virhevastuusäännöt ovat voimassa takuusta riippumatta.

Takuun myöntäminen on kauppiaan tapa poistaa hänen vastapuolensa epäilyksiä kaupan tekemisestä. Kun ostaja voi olla varma harkitsemansa kaupan riskittömyydestä, hän todennäköisemmin hankkii tavaran kyseiseltä myyjältä. Kauppias sitoutuu takuun keston ajan vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista laajemmin kuin laki häneltä edellyttää. Kun takuuaika on ohi, myyjä vastaa silti myymänsä tuotteen virheistä siten, kuin kuluttajansuojalaissa säädetään.

Kuluttajakauppaa koskevat virhesäännökset ovat kuluttajansuojalain luvussa kuluttajankaupasta. Luvun yleinen virhesäännös sisältää koko virhevastuusääntelyn lähtökohdan: tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämän lähtökohdan toteamisen jälkeen laissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti:

  • erilaisia mahdollisia virhetilanteita,
  • virheellisyyden määräävä ajankohta (kauppa on virheen rasittama, jos tavaran virhe on ollut olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle),
  • virheilmoituksen vaatimus (ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita),
  • ostajan oikeus pidättyä maksusta,
  • ostajan oikeus virheen oikaisuun,
  • ostajan oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, ja
  • ostajan oikeus vahingonkorvaukseen.

Nämä kuluttajansuojalain säännöt tavaran ominaisuuksista sekä virheestä ja sen seuraamuksista ovat siis voimassa takuuajan jälkeenkin. Ne ovat voimassa, vaikka mitään takuuta ei olisikaan. Takuu ei myöskään voi huonontaa kuluttajan asemaa virhesääntelyn mukaisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa