Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja perintäkulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut, jotka perustuvat velkojan omiin perintätoimiin tai toimeksisaajalle perinnän suorittamisesta maksettuun korvaukseen. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Velallinen voi vapautua korvaamasta perintäkuluja, jos velkoja tai perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava on laiminlyönyt velvoitteitaan.

Jos velallinen on kuluttaja, perintäkuluille on kuitenkin asetettu lainsäädännössä enimmäismäärät. Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa vaatia perintätoimista enintään seuraavat määrät:

 • kirjallisesta maksumuistutuksesta 5 euroa
 • maksuvaatimuksesta enintään:
  • 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
  • 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100, mutta enintään 1000 euroa
  • 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1000 euroa
 • suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta maksuvaatimuksesta 14 euroa
 • puolet edellä mainituista maksuvaatimusta koskevista määristä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta
 • velallisen pyynnöstä tehdystä maksuajan pidennyksestä 5 euroa
 • yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesti laaditusta maksusuunnitelmasta joko 20, 30 tai 50 euroa riippuen saatavan pääomasta ja siitä, onko saatava suoraan ulosottokelpoinen

Muusta kuin kirjallisesta maksumuistutuksesta saa vaatia sen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan periä käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina.

Kuluttajavelalliseltakin saadaan vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut muita kuin edellä mainittuja tai enimmäismäärät ylittäviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista. Erittelyssä on lisäksi ilmoitettava kulujen määrän olevan tavallisesti sovellettavia enimmäismääriä suurempi. Enimmäismääriä ei kuitenkaan saa ylittää, jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen saatava. Suoraan ulosottokelpoisten saatavien osalta ei tarvitse hakea ulosottoperustetta käräjäoikeudesta ja sellaisia ovat esimerkiksi erilaiset julkiset maksut.

Lainsäädännössä asetetaan rajat myös kuluttajavelallisen kokonaiskuluvastuulle perinnässä. Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

 • 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
 • 120 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
 • 210 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa

Velalliselta voidaan kuitenkin vaatia edellä mainitut määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä perintätoimet ole olleet suhteettomia ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on esitettävä erittely perintäkuluista niiden perusteineen ja syyt, joiden vuoksi perintäkulut ylittävät edellä mainitut enimmäismäärät. Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 51 euroa, vaikka perintä olisi ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen kuluttajasaatava, myös saatavan perinnästä velkojalle aiheutuvat kulut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa