Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja perintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnän tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan velkojan erääntynyt saatava. Jos velallinen on kuluttaja, saatavan perintää koskevat erityiset säännökset, joista ei saa poiketa velallisen vahingoksi. Kuluttajasaatavalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Velallisella on perinnässä tiedonsaantioikeus eikä perintää pääsääntöisesti saa jatkaa, jos velallinen perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa.

Jos velallinen on kuluttaja, hänellä on lisäksi oikeus pyytää kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Useassa erässä erääntyvän saatavan täytyy olla kokonaisuudessaan erääntynyt, jotta keskeytyspyyntö voidaan tehdä.

Vaikka velallinen olisi pyytänyt keskeyttämistä, perintää saadaan jatkaa, jos siitä aiheutuvista kuluista ei vaadita korvausta velalliselta. Velalliselle on tällöin ilmoitettava, ettei häneltä ei vaadita kuluja keskeytyspyynnön jälkeen suoritettavista perintätoimista. Keskeytyspyynnöstä huolimatta velalliselle saa toimittaa lain edellyttämiä kehotuksia ja ilmoituksia velkojan oikeuksien säilyttämiseksi.

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan, kuten perintätoimiston, on periessään kuluttajasaatavaa toisen lukuun annettava tai lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus. Muut toimitustavat ovat mahdollisia, jos velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt saatavan erääntymisen jälkeen tällaisen tiedonantotavan. Ennen maksuvaatimusta velalliselle on kuitenkin toimitettava maksumuistutus. Maksuvaatimusta ei nimittäin saa antaa tai lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta. Lisäksi maksumuistutuksen esittämisestä tai lähettämisestä on täytynyt kulua vähintään 14 päivää.

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava saa vaatia toisen lukuun perimästään kuluttajasaatavasta maksua tuomioistuimessa vasta sitten, kun maksuvaatimus on annettu ja siinä mainitut saatavan maksamiselle ja huomautusten esittämiselle asetetut määräajat ovat päättyneet. Edellä mainitun estämättä maksua saa kuitenkin vaatia esimerkiksi silloin, jos tuomioistuinkäsittelyn siirtyminen saattaa aiheuttaa velkojalle oikeudenmenetyksen tai jos velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa tai pyytänyt asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa eli maksukehotusta, jossa vaaditaan maksua määräajassa sillä uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Kuluttajasaatavan perintäkuluille on säädetty enimmäismäärät laissa saatavien perinnästä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa