Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja myyjän vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän vastuu kuluttajansuojaa koskevissa tilanteissa tulee esille erityisesti silloin, kun kysymys on elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisistä kaupoista. Kuluttajakaupoissa kuluttajaa suojataan lain pakottavien säännösten avulla, joista ei voida lähtökohtaisesti poiketa kuluttajan vahingoksi.

Myyjä vastaa siitä, että tavara luovutetaan oikea-aikaisesti ja sopimuksenmukaisesti ostajalle. Jos myyjä ei luovuta tavaraa sopimuksen mukaisesti, kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta. Tavaran luovutuksen viivästyessä ostaja voi myös vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Ostajan tulee esittää vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa, sillä jos hän viivyttelee vaatimusten esittämisessä, hän menettää oikeuden niihin vetoamiseen. Ostajalla on myös tietyin edellytyksin oikeus purkaa kauppa tai vaatia vahingonkorvausta myyjän viivästyksen perusteella.

Yleisten virhesäännösten perusteella tavaran tulee olla laadultaan, määrältään ja muilta ominaisuuksiltaan sopimuksen mukainen. Sen on oltava myyjän kuvauksen mukainen ja sovelluttava siihen tarkoitukseen, johon sitä on tarkoitus käyttää. Tämän lisäksi tavara tulee olla pakattuna asianmukaisesti ja vastata kestävyydeltään sitä, mitä kuluttajalla on yleisesti kyseisen tavaran osalta aihetta olettaa.

Mikäli tavarassa on virhe, ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista ja mahdollisesti hinnanalennusta tai kaupan purkamista, mikäli korjaaminen ei tule kysymykseen. Näin ollen myyjän vastuu kuluttajakaupoissa ulottuu lähtökohtaisesti myös tavaraa koskeviin laatuvirheisiin. Myyjällä on vaaranvastuu siitä, että tavara katoaa, tuhoutuu tai vähenee ostajasta riippumattomasta syystä ennen luovutusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa