Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies - tehtävät ja toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehenä toimii kuluttajaviraston ylijohtaja, joka virassaan valvoo kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista ja kuluttajansuojan käytännön toteutumista. Kuluttajansuojalaissa on säädetty kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan perustan muodostava laaja yleistoimivalta, mutta myös moniin muihin lakeihin on otettu erillisiä kuluttaja-asiamiehen valvontaa koskevia säännöksiä. Kuluttaja-asiamiehen on erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajien asemassa.

Elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus antaa tietoja kuluttaja-asiamiehelle hänen lainsäädännöstä johtuvien valvontatehtävien suorittamista varten. Kuluttaja-asiamies voi asettaa tiedonantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Kuluttaja-asiamiehellä on myös oikeus tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, mutta kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä.

Havaitessaan elinkeinonharjoittajan ryhtyneen lainvastaiseen toimenpiteeseen kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan siitä. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamies voi harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa yksittäisissä riita-asioissa, joilla on ennakkopäätösarvoa, jotka ovat muuten kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeitä tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajavalituslautakunnan päätöstä. Kuluttaja-asiamiehellä on yksinomainen oikeus panna vireille ryhmäkanne.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa