Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies ja hyvä perintätapa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien perintää eli tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja perii velkaa yksityishenkilöltä. Valvonta kohdistuu hyvän perintätavan ja perintälain noudattamiseen. Rikkomustapauksissa kuluttaja-asiamies pyrkii ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Tarvittaessa se voi kuitenkin uhkasakon uhalla kieltää hyvää perintätapaa tai lakia rikkoneen jatkamasta sellaista menettelyä tai uudistamasta sellaista menettelyä. Kuluttaja-asiamies voi myös viedä asian markkinaoikeuteen.

Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perintää ei saa esimerkiksi viivyttää tarpeettomasti, eikä saatavaa voida ilman perusteita alkaa periä vasta pitkän ajan kuluttua eräpäivästä. Perintä ei myöskään saa sisältää painostusta tai uhkailua. Jos velka on vanhentunut tai lakannut muusta syystä, sitä ei saa periä. Maksujärjestelyihin on myös suhtauduttava vastuullisesti. Velkoja ei siten saa laatia maksusuunnitelmaa tietoisena siitä, että maksusuunnitelman onnistumiselle ei ole edellytyksiä, jos velallinen vastaa maksusuunnitelman laatimisesta aiheutuneista kuluista.

Perinnässä ei myöskään saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista, aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja tai tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. Kohtuuttomia ja tarpeettomia kuluja ovat esimerkiksi maksumuistutuksien lähettäminen lyhyin väliajoin ja erillisten perintäkirjeiden lähettäminen. Perintäkuluille on kohtuullisuusvaatimuksen lisäksi asetettu enimmäismäärät, ja velallisen kokonaiskuluvastuulle on määritetty yläraja.

Yksityishenkilöllä on lisäksi pyynnöstä oikeus saada velkojalta tai esimerkiksi perintätoimistolta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa