Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamiehen tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamies kuuluu kuluttajaviranomaisiin. Kuluttaja-asiamies on virkamies, joka toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana.

Kuluttaja-asiamies on keskeisin kuluttajaoikeuden noudattamista valvova viranomainen. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja muiden kuluttajaa suojaavien lakien noudattamista. Kuluttaja-asiamies valvoo esimerkiksi yritysten markkinointia ja menettelyä asiakassuhteessa, erityisesti kuluttajansuojalain kannalta. Kuluttaja-asiamies voi tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön muuttamiseksi, jos hän valvontatoiminnassaan havaitsee puutteita kuluttajansuojassa.

Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä asioita, joissa kuluttaja vaatii hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin omasta harkinnastaan joko itse avustaa tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisesssa, jos asialla on ennakkopäätösarvoa tai asia on muuten kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä. Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisessä asiassa myös silloin, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. 

Kuluttaja-asiamies voi myös laittaa vireille ryhmävalituksen kuluttajariitalautakuntaan. Ryhmävalituksessa joukolla kuluttajia on saman elinkeinonharjoittajan kanssa samaa asiaa koskeva kiista. Ryhmävalitus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useampi kuluttaja on ostanut samalta elinkeinonharjoittajalta tuotteen, jossa on ollut sama valmistusvirhe.

Lisäksi kuluttaja-asiamies voi panna tuomioistuimeen vireille ryhmäkanteen. Myös ryhmäkanne, koskee sellaista kuluttajariitaa, jossa usealla kuluttajalla on samaa asiaa koskeva kiista saman elinkeinonharjoittajan kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa