Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamiehen ajama ryhmäkanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen riita-asia voidaan käsitellä ryhmäkanteella. Ryhmäkanteesta säädetään ryhmäkannelaissa. Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jossa kantaja ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettu tuomio sitoo myös ryhmän jäseniä. Ainoastaan kuluttaja-asiamies voi nostaa ryhmäkanteen tietyn kuluttajaryhmän puolesta. Ryhmän koko voi vaihdella kymmenistä jäsenistä enimmillään jopa useisiin tuhansiin jäseniin. Kuluttajariidan käsittely ryhmäkanteena voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useat kuluttajat ovat ostaneet tietyltä elinkeinonharjoittajalta samanlaisia tavaroita ja jonkin ajan kuluttua tavaran ostamisesta tavaroissa on alkanut ilmetä samanlaisia tai ainakin samankaltaisia vikoja. Kuluttaja-asiamies ei voi nostaa ryhmäkannetta osakeanteja koskevassa kuluttajariidassa.

Ryhmäkanteen käsittelylle on kolme edellytystä. Asiassa täytyy ensinnäkin olla kysymys useiden kuluttajien samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin perustuvista vaatimuksista tiettyä elinkeinonharjoittajaa kohtaan. Asian käsittelyn tulee toisekseen olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi kuluttajaryhmän koon puolesta. Lisäksi ryhmään kuuluvat jäsenet tulee määritellä niin selvästi, että ryhmän kokoonpanosta ei jää epäselvyyttä.

Ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä on oikeus panna ryhmäkanne vireille. Kuluttaja-asiamies laittaa ryhmäkanteen vireille toimittamalla ryhmäkannetta koskevan haastehakemuksen toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Tämän jälkeen tuomioistuin päättää käsittelyn alkamisesta. Kuluttaja-asiamies ilmoittaa ryhmän jäsenille asian käsittelyn alkamisesta sekä pyytää heitä ilmoittautumaan ryhmään tietyn ajan kuluessa, jonka jälkeen kuluttaja-asiamies toimittaa tuomioistuimelle ryhmän jäseniä koskevilla tarkemmilla tiedoilla varustetun täsmennetyn haastehakemuksen. Täsmennetyn haastehakemuksen vastaanottamisen jälkeen tuomioistuin antaa haasteen vastaajalle. Tätä vaihetta seuraa asian valmistelu ja pääkäsittely.

Tuomioistuimen antama ratkaisu sitoo ryhmän jäseniä. Ryhmän jäsenten ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja. Ryhmäkanteella tarkoitetaan siis kuluttaja-asiamiehen ajamaa kannetta tietyn kuluttajaryhmän puolesta. Ryhmäkanteen taustalla on useamman kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen riita, joka voi johtua esimerkiksi samalta elinkeinonharjoittajalta hankituista tietyistä tavaroista tai palveluista ilmenneiden samanlaisten vikojen vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa