Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-­asiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehen tärkein tehtävä on valvoa, että kuluttajansuojalakia, sekä muita kuluttajaa suojaavia keskeisiä lakeja noudatetaan. Valvonnassa keskeisellä sijalla ovat markkinoinnin, sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuus ja valvonnan tarkoituksena on saada elinkeinonharjoittaja lopettamaan lainvastainen toimintansa, tai muuttamaan menettelytapojaan.

Ellei elinkeinonharjoittaja lakkaa toimimasta lainvastaisesti, voi kuluttaja-asiamies esimerkiksi määrätä uhkasakolla tehostetun väliaikaisen kiellon toiminnalle, joka on tarpeen estää välittömästi, tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kun kuluttaja-asiamies määrää elinkeinonharjoittajalle väliaikaisen kiellon, tulee se voimaan välittömästi, mutta markkinaoikeuden on vahvistettava kielto kolmen päivän kuluessa.

Kuluttaja-asiamies myös voi, mikäli asia katsotaan lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeäksi, tai jos asiassa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä, avustaa kuluttajaa yksittäiseen tavaran tai palvelun virheeseen liittyvässä riita-asiassa. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti kuulu kuluttaja-asiamiehen toimenkuvaan.

Muun ohella kuluttaja-asiamiehellä on myös oikeus panne ryhmäkanteita vireille ja saattaa asioita ryhmävalituksina kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi tehdä aloitteita tai esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa