Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen rikosasiassa sekä yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi - KKO:2013:64

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    rangaistuksen määrääminen
    yhdyskuntapalvelu
    Muuntaminen vankeudeksi

Ratkaisu KKO:2013:64 koski ylimääräistä muutoksenhakua ja rangaistuksen määräämistä. Tapauksessa A oli tuomittu 7 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka sijasta hänelle oli tuomittu 180 tuntia yhdyskuntapalvelua. Suorittamatta oleva 69 tuntia oleva osa yhdyskuntapalvelusta oli muunnettu 69 päiväksi vankeutta. Käräjätuomari, joka oli ratkaissut asian, oli pyytänyt hakemuksessaan, että tuomio puretaan ja se oikaistaan 59 päiväksi vankeutta, koska yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisessa oli käytetty virheellisesti toista kuin hovioikeuden tuomiossa tarkoitettua muuntosuhdetta.

Laissa ei ole säännöstä siitä, millaista muuntosuhdetta tilanteessa, jossa yhdyskuntapalvelun suorittamatta oleva osan muunnetaan vankeudeksi, tulisi käyttää. Korkein oikeus on viitannut ratkaisussaan ennakkopäätöksiin KKO 1996:126 ja 1999:64, joissa se on katsonut, että suorittamatta olevaa osaa yhdyskuntapalvelusta muunnettaessa takaisin vankeudeksi on noudatettava samaa muuntosuhdetta kuin silloin, kun yhdyskuntapalvelua on tuomittu. Korkeimman oikeuden mukaan myös tässä tapauksessa olisi tullut käyttää samaa muuntosuhdetta kuin yhdyskuntapalvelua tuomittaessa.

Tapauksessa muuntosuhde on poikennut yhdyskuntapalvelua tuomittaessa käytetystä muuntosuhteesta. A:lle tuomittiin 7 kuukauden eli yhteensä 210 päivän vankeusrangaistuksen sijasta 180 tuntia yhdyskuntapalvelua, joten korkeimman oikeuden mukaan on noudatettu muuntosuhdetta, jossa yksi yhdyskuntapalvelutunti on vastannut 1,167 päivän vankeutta.

Korkein oikeus totesi, että edellä mainitun muuntosuhteen käyttäminen yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisessa olisi merkinnyt A:lle ankarampaa rangaistusta kuin purkuhakemuksen kohteena olevassa tuomiossa. Korkein oikeus totesi myös, ettei käräjätuomarin vaatimus perustu yhdyskuntapalvelua tuomittaessa käytettyyn muuntosuhteeseen. Korkein oikeus katsoi, että asiassa ei ollut edellytyksiä suostua käräjätuomarin pyyntöön tuomion purkamisesta ja oikaisemisesta. Näin ollen korkein oikeus hylkäsi purkuhakemuksen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa