Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuslajin valinta - KKO:2013:18


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    Rangaistuslajin valinta
    yhdyskuntapalvelu
    Valvontarangaistus

Tapauksessa KKO:2013:18 henkilö A oli tuomittu käräjäoikeudessa ja rangaistukseksi oli valittu yhdyskuntapalvelus. A valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati, että tuomittua vankeusrangaistusta alennetaan ja että hänet tuomitaan ensisijaisesti ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toissijaisesti valvontarangaistukseen. Hovioikeus jätti A:n vaatimuksen tutkimatta valvontarangaistuksen osalta, koska A:lla ei ollut oikeussuojan tarvetta saada rangaistusta muutettua valvontarangaistukseksi, sillä valvontarangaistus on ankarampi rangaistus kuin yhdyskuntapalvelu. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota rangaistuksen määräämisen osalta. A:lle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen mutta tutkittuaan asian Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Tapauksen pääasiallisena oikeuskysymyksenä on, voiko henkilö vaatia annetun yhdyskuntapalvelurangaistuksen muuttamista valvontarangaistukseksi. Valvontarangaistus on sen lain esitöissä katsottu ankarammaksi rangaistukseksi kuin yhdyskuntapalvelus sillä se edellyttää henkilön jatkuvan kontrollin kohteena olemista verrattuna yhdyskuntapalvelukseen, joka edellyttää palvelutehtävien suorittamista mistä henkilön vapaa-ajan menetys johtuu. Myös näiden rangaistuksien pituuden mittaamisen eroavuuden näyttävät sen, että valvontarangaistus on tarkoitettu ankarammaksi kuin yhdyskuntapalvelus. Koska oikeudenkäymiskaaren mukaisesti tuomiosta valitettaessa henkilöllä tulee olla muutoksenhakuintressi eli oikeussuojan tarve saada häneen kohdistuva negatiivinen tuomio tai sen osa muutettua objektiivisesti arvioiden hänen edukseen, ei valittaja voi hakea tuomiota muutettavaksi itselleen vastaiseksi. Siten valvontarangaistuksen hakeminen itselleen rangaistukseksi olisi ankaroitunut annettua tuomiota valittajalle vastaiseksi, eikä siten valitusintressiä tämän osalta ollut.Tästä johtuen ei ole oikeudellisesti mielekästä vaatia rangaistusta itselleen ankarammaksi kuin mitä se jo on.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »