Minilex - Lakipuhelin

Tahallisuus ja tapon yritys - KKO:2013:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tahallisuus
    Tapon yritys

Tapauksessa KKO:2013:82 oli kyse tapon yrityksestä. A oli kaksi eri kertaa laukaissut aseen metrin etäisyydeltä kohti B:n otsaa pyöräyttäen ensin sattumanvaraisesti aseen patruunarullaa. Tämän jälkeen A oli siirtänyt tietoisesti patruunarullaa niin, että patruuna oli ollut iskurin kohdalla. A oli aseella osoittanut tämän jälkeen B:tä päähän mutta oli laskenut aseen ja alkanut vapauttaa iskuria mutta ase laukesi. Tämän seurauksena B:lle oli tullut luodin kimmokkeesta lievä vamma.

Käräjäoikeuden tuomiossa A:n katsottiin syyllistyneen laittomaan uhkaukseen ja vaaran aiheuttamineen ynnä muuhun. Hovioikeus kuitenkin oli sitä mieltä, että teko oli tapon yritys. KKO oli kuitenkin samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa.

Asian oikeuskysymys koskee rikoslain säännöstä tahallisuudesta. Rikoslain mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Siten tekoa pidetään myös tahallisena, jos tekijä on pitänyt seurauksen aiheutumista varsin todennäköisenä tekohetkellä. Todennäköisyydessä tarkastellaan seikkoja, joiden pohjalta tekijä voi arvioida tekonsa seurauksia.

KKO:n mukaan tulkittuaan todisteaineistoa tapauksessa oli ollut selvästi todennäköisempää, että A:n menettelystä ei aiheutunut B:n kuolemaa kuin että se olisi aiheutunut. Lisäksi KKO totesi, ettei teko-olosuhteissa ilmennyt sellaisia aseeseen tai tapahtumainkulkuun liittyviä seikkoja, joiden perusteella seurauksen syntyyn liittyvää todennäköisyyttä olisi syytä arvioida mulla tavoin A:n tekohetkisestä näkökulmasta. Siten KKO:n mukaan A oli syyllistynyt laittomaan uhkaukseen ja vaaran aiheuttamiseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa