Minilex - Lakipuhelin

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - KKO:2012:87

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
    Täytäntöönpanon lykkääminen
    Väliaikainen luovuttaminen
    Säilössä pitäminen

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:87 oli kysymys siitä, oliko A:n luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa lykättävä siihen saakka, kunnes hänen Suomessa vireillä olevassa rikosasiassa järjestettäisiin pääkäsittely käräjäoikeudessa, vai oliko hänet luovutettava väliaikaisesti Ruotsiin. Toiseksi kysymys oli siitä, oliko A pidettävä säilössä siihen saakka, kunnes luovuttamispäätös oli pantu täytäntöön. Käräjäoikeus oli suostunut A:n luovuttamiseen syytetoimia varten Ruotsiin. Käräjäoikeus oli kuitenkin päättänyt lykätä luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa, kunnes A:ta vastaan Suomessa muista kuin luovuttamista koskevan pyynnön perusteena olevista teoista nostettu syyte on lainvoimaisesti ratkaistu ja siitä tuomittu rangaistus on suoritettu. Käräjäoikeus oli myös määrännyt A:n pidettäväksi säilössä luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoon asti.

A oli vaatinut valituksessaan Korkeimmalle oikeudelle käräjäoikeuden päätöksen kumoamista ja hänen määräämistään heti väliaikaisesti luovutettavaksi Ruotsiin. Pohjoismaisen luovuttamislain mukaan tuomioistuin voi lykätä luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa, jotta luovutettavaa henkilöä voidaan Suomessa syyttää muusta kuin kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön perusteena olevasta teosta tai, jos hänet on jo tuomittu, jotta hän voi suorittaa tuomitun rangaistuksen. Täytäntöönpanon lykkäämisen sijasta tuomioistuin voi lain mukaan väliaikaisesti luovuttaa luovutettavan henkilön pyynnön esittäneelle toiselle Pohjoismaalle. Suomessa vankeusrangaistusta suorittava henkilö voidaan kuitenkin luovuttaa ainoastaan pyynnön esittäneessä Pohjoismaassa vireillä olevaa oikeudenkäyntiä varten, ja noudatettavat määräajat sekä muut väliaikaisen luovuttamisen ehdot on kirjattava käräjäoikeuden päätökseen.

Korkein oikeus totesi, että säännöksen tarkoituksena on edistää samalla henkilöllä eri valtioissa vireillä olevien rikosasioiden joutuisaa ja häiriötöntä käsittelyä. Korkeimman oikeuden mukaan on erityisesti harkittava, onko täytäntöönpanon lykkääminen tarkoituksenmukaista. Jos esimerkiksi täytäntöönpanon lykkääminen merkitsisi oikeudenkäynnin viivästymistä luovuttamista pyytävässä Pohjoismaassa, on yleensä tarkoituksenmukaista luovuttaa henkilö väliaikaisesti. Tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien lisäksi huomiota on Korkeimman oikeuden mukaan kiinnitettävä siihen, että valittavalla ratkaisulla voi olla vaikutusta luovutettavan säilössä pitämiseen ja siitä hänelle aiheutuviin haitallisiin vaikutuksiin. Jos käräjäoikeus on nimittäin suostunut luovuttamiseen, luovutettava on pohjoismaisen luovuttamislain nojalla pidettävä säilössä, jollei tuomioistuin ole toisin määrännyt.

Täten korkein oikeus katsoi, että luovuttamispäätöksen täytäntöönpanon lykkäämiselle on oltava Suomessa vireillä oleviin oikeudenkäynteihin tai rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät painavat perusteet, jos vaihtoehtona on lyhytkestoinen väliaikainen luovuttaminen toiseen Pohjoismaahan siellä vireillä olevan oikeudenkäynnin ajaksi. Tässä tapauksessa A:n Ruotsissa vireillä olevassa rikosasiassa ei ole kyse ainakaan erityisen laajasta oikeudenkäynnistä. A on myös ilmoittanut haluavansa suorittaa Ruotsissa mahdollisesti tuomittavan vankeusrangaistuksen Suomessa. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ole esitetty perusteita, joiden nojalla täytäntöönpanon lykkäämistä olisi kyseisissä olosuhteissa pidettävä perustellumpana kuin väliaikaista luovuttamista. Lisäksi Korkein oikeus totesi, että A oli pidettävä edelleen säilössä. Korkeimman oikeuden mukaan oli syytä epäillä, että luovuttamispäätöksen täytäntöönpano voi vaarantua ilman A:n säilössä pitämistä.

Korkein oikeus siis kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden on omasta aloitteestaan otettava asia heti uudelleen käsiteltäväkseen ja huomioitava uudessa käsittelyssä, mitä Korkeimman oikeuden päätöksessä on lausuttu väliaikaiseen luovuttamiseen suostumisesta ja luovuttamisen ehdoista. Lisäksi määrätessään väliaikaisessa luovuttamisessa noudatettavista ehdoista käräjäoikeuden tulee antaa uusi luovuttamispäätös.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa