Minilex - Lakipuhelin

Tappo: rangaistuksen mittaaminen ja jäännösrangaistuksen täytäntöönpano - KKO:2014:5


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • tappo
    Ehdonalainen vapaus
    Jäännösrangaistus
    rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen

Tapauksessa KKO 2014:5 on kyse rangaistuksen mittaamisesta tappoa koskevassa asiassa ja jäännösrangaistuksen vaikutuksesta yhteiseen vankeusrangaistukseen. Jäännösrangaistuksella tarkoitetaan sitä osaa vankeusrangaistuksesta, joka jää suorittamatta, kun vanki pääsee ehdonalaiseen vapauteen. Jäännösrangaistus voidaan panna täytäntöön, jos vanki syyllistyy ehdonalaisen vapauden aikana rikokseen, josta tuomitaan ehdotonta vankeutta.

Tapauksessa A oli hakenut viereisestä keittiöstä pitkäteräisen veitsen havaittuaan tyttöystävänsä ja B:n välisen sanaharkan. Sen jälkeen A:n ja B:n kesken oli syntynyt pystypainia, jonka yhteydessä A oli lyönyt B:tä kaksi kertaa veitsellä rintakehän alaosan vasemmalle puolelle. Toinen veitsenisku oli aiheuttanut B:lle pinnallisen ihovamman ja toinen voimakkaampi isku oli lävistänyt rintakehän ja sydämen. Kuolinsyylausunnon mukaan ne olivat B:n kuoleman perussyitä.

Käräjäoikeus oli katsonut, että A:n oli täytynyt ymmärtää tekonsa varsin todennäköiseksi seuraukseksi B:n kuoleman. Kyse oli tahallisuuden alimmasta asteesta. A oli näin ollen syyllistynyt tappoon. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yhteiseen 9 vuoden ja 1 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden mukaan oikeudenmukainen rangaistus taposta oli 8 vuotta ja 6 kk vankeutta. Jäännösrangaistuksen tosiasiallinen vaikutus yhteiseen vankeusrangaistukseen oli noin 7 kuukautta. Käräjäoikeus otti ratkaisussaan huomioon sen, että A oli syyllistynyt tappoon ehdonalaisen vapauden koeajan alkupuolella.

Hovioikeus puolestaan oli tuominnut A:n yhteiseen 11 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeuden mukaan oikeudenmukainen rangaistus taposta oli 9 vuotta ja 6 kuukautta vankeutta. Jäännösrangaistuksen tosiasiallinen vaikutus yhteiseen vankeusrangaistukseen oli 1 vuosi ja 6 kuukautta.

Korkein oikeus tuomitsi A:n yhteiseen 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Se totesi ratkaisussaan, että hovioikeuden A:lle taposta mittaama 9 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistus oli yleiseen rangaistuskäytäntöön verrattuna liian ankara. Korkeimman oikeuden mukaan oikeudenmukainen rangaistus A:n syyksi luetusta taposta on 9 vuotta vankeutta. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava aiemmat tuomioistuinten ratkaisut ja niistä tehdyt tilastolliset selvitykset, joiden mukaan keskimääräinen rangaistus tapauksen kaltaisesta taposta on 9 vuotta vankeutta.

Korkeimman oikeuden mukaan täytäntöönpantavaksi määrätyn jäännösrangaistuksen oikeudenmukainen vaikutus A:lle tuomittavaan yhteiseen vankeusrangaistukseen oli yksi vuosi. Se perusteli ratkaisuaan jäännösrangaistuksen pituudella ja sillä, että tappo on hyvin vakava rikos, minkä vuoksi sillä ei ollut vaikutusta, että A oli syyllistynyt tappoon vasta koeajan loppupuolella.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »