Minilex - Lakipuhelin

Ryöstö ja rikoksen yritys - KKO:2013:85


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Rikoksen yritys
    Ryöstörikos
    Törkeä ryöstö

Tapauksessa KKO:2013:85 oli kyse ryöstörikoksen yrityksen täyttymisestä. A, B, ja C olivat suunnitelleet ja valmistelleet arvokuljetusryöstöä. He olivat odottaneet arvokuljetusajoneuvon saapumista paikalle ryöstääkseen sen aseistettuina pakettiautossa mutta rikoksesta selville päässyt poliisi oli estänyt rikoksen tapahtumisen ja ottanut A:n, B:n ja C:n kiinni ennen rikoksen tekemistä. Oikeuskysymys oli tapauksessa, oliko rikoksen yritys täyttynyt. Käräjäoikeus oli tuominnut tekijät rikoksen yrityksestä. Hovioikeus oli tulkinnut teon myös rikoksen yritykseksi. KKO oli samalla linjalla ja tulkitsi että tehty teko oli ryöstörikoksen yritys.

Rikoksen yrityksen täyttymisessä tulkitaan tapahtumaketjua ja sen suhdetta rikoksen syntymisen tapahtumaketjuun. Näistä myös rikoksen edeltävinä toimina erotellaan valmistelu. Rikoslain mukaan teko on edennyt yritykseksi, jos tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Lisäksi yritys on täyttynyt silloin, kun vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä.

Tapauksessa KKO oli todennut ratkaisunsa perusteluissa, että vaara rikoksen täyttymisestä on ollut olemassa siinä vaiheessa, kun arvokuljetus oli matkalla kohteeseen, jossa tekijät odottivat sitä ryöstöaikeissa valmistautuneena asein. Yrityksen moitittavuuteen tapauksessa ei vaikuttanut se, että poliisi sai sattumanvaraisesti tietää ryöstömahdollisuudesta ja pystyi siten ajoissa estämään rikoksen täyttymisen. Siten tekijöiden näkökulmasta KKO:n mukaan rikoksen täyttyminen oli ollut uskottavaa ja ilman poliisin väliintuloa rikos olisi tapahtunut. Rikos oli siten jäänyt toteutumatta satunnaisista syistä.

Tapauksessa oli tulkittu tilannetta, jossa tekijät olivat aseistautuneina löydetty väijymässä rikossuunnitelmasta ilmennyttä arvokuljetusta niin, että sattumalta estetty ryöstö jo täyttää yrityksen tunnusmerkistön. Siten tehdyn teon tosiseikasto, esimerkiksi vahvasti aseistautuneisuus ja suunnitelmallisuus, kuvastaa jo aietta tehdä rikos, eikä sitä siten voi laskea vain rikoksen valmisteluksi. 

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »